Sjöbohem uppmärksammas för sin hållbarhetskommunikation

Att sprida kunskap om förnybar vätgas på ett tydligt och trovärdigt sätt är viktigare än någonsin för att driva förändring.

Vår medlem bostadsbolaget AB SJÖBOHEM visar att kunskapsspridning och trovärdig hållbarhetskommunikation stärker varumärket, när de berättar om hur de arbetar utifrån ett systemtänk för att bli fossilfria 2030.

På hemsidan hydrobust.se visar Sjöbohem hur de satsar på egenproducerad förnybar el inom initiativet Hydrobust. Deras kontor är ett självförsörjande vätgashus. Solcellerna och vindkraftverket på taket förser huset både med el och värme. Den energi som inte behövs lagras i vätgas för mörkare perioder. Vätgasen produceras i anläggningen inne i huset.

Anläggningen kan även användas för att förse andra hus med energi eller som drivmedel för bilar. En vätgastankstation och vätgasbil finns på plats och överskottet från elproduktionen kan enkelt skickas ut till det allmänna kraftnätet.

Sjöbohems hållbarhetskommunikation och satsning på förnybar vätgas har fåttt stor uppmärksamhet. De har bland annat tagit hem guld i Publishingpriset i kategorin Utbildnings- och instruktionssajter och är vinnare i bästa klimatinitiativ 2023 som arrangeras av Sveriges Allmännytta.