Almedalen 2024

Var med och påverka den viktiga energifrågan! Vätgas Sverige är såklart på plats i Almedalen för samtal om hur förnybar vätgas kan bidra i omställningen till stärkt konkurrenskraft, mer jobb och lägre koldioxidutsläpp. I år håller vi till på VätgasArenan, Slottsruinen samt 2030-arenan, Hästgatan 12, ett stenkast från partiledarscenen. Hoppas vi ses!

Under Almedalsveckan 2024 på onsdagen 26 juni anordnar vi seminarier om högaktuella ämnen med vätgas i fokus. Samtliga våra seminarier är öppna för allmänheten. Du kan också se dem via Almedalen Play eller i efterhand.

På förmiddagen arrangerar vi VätgasArenan hos Arena Energi tillsammans med Energiföretagen och Energigas Sverige. Här lyfter vi vätgas i energiomställningen i tre seminarier genom hela värdekedjan – från produktion, distribution till användning. Vätgas Sverige ansvarar för det tredje seminariet med ett panelsamtal om vätgasens framtid.

På eftermiddagen inleder vi på 2030-arenan med en debatt kring sjöfartens omställning och att hamnarna måste bli energihubar. Hoppas vi ses!

Stort tack till våra samarbetspartners Metacon, Trelleborgs Energi, Rejlers, OX2, Euromekanik, Siemens Energy, RES Nordics, H2Hive, Hydri, Göteborgs Hamn, Bodens Kommun, Ånge kommun, Gotland Tech Development och Uniper som gör Vätgas Sveriges närvaro i Almedalen möjlig!

Kontakta charlotte.blomberg@vatgas.se om du har frågor om programmet.

Årets medverkande på våra scener i Almedalen 2024

Klicka på pilen för mer information om deltagarna.

Peter Enå
VD
Hydri

Peter Enå har lång erfarenhet av att utveckla företag inom både privat och offentlig sektor. Uppdragen har omfattat ledande befattningar inom såväl bygg- och tillverkningsindustrin som inom transport- och energibolag. Före nuvarande befattning som VD för Hydri AB Peter var vice VD och utvecklingschef på Inlandsbanan AB. Vätgas har spelat en nyckelroll i affärsutvecklingen för Peter sedan mitten av 90-talet.

Christer Wikner
VD
Metacon

Info kommer.

Åsa Lyckström
Hållbarhetschef
Siemens Energy

 Åsa Lyckström joined Siemens in 2001 and has held a series of positions in sales and strategy in the company’s energy businesses that gave her a deep understanding of industrial size gas turbines, power plant operations, customers’ business drivers and the energy business. 

In the last few years, Åsa Lyckström has been working with product positioning and was one of the initiators of the Zero Emission Hydrogen Turbine Center (ZEHTC) demonstrating a power-to-H2-to power energy system at the Siemens Energy gas turbine production site in Finspång, Sweden. 

 She holds a Master of Science degree in Mechanical Engineering, with focus on Heat and Power Technology, from the Royal Institute of Technology KTH in Stockholm, Sweden. 

Patrik Hermansson
Head of Business
Development
Uniper

Patrik har de senaste 20 åren arbetat kommersiellt med att utveckla och göra affärer. De senaste åren har energifrågan ändrats från något som ingen bryr sig om till att vara den mest aktuella frågan, både ekonomiskt, security of supply och för att klara klimatet. Energisystemet har aldrig varit mera komplext eller snabbföränderligt, och jag bara älskar att arbeta för en fungerande och konkurrenskraftig energimarknad där marknadsaktörer, kunder och energibolag tillsammans antar utmaningen att få tillstånd den gröna energiomställningen, säger Patrik. 

Magnus Sahlin
VD
Trelleborgs Energi

Magnus har över 20 års erfarenhet både från den svenska och internationella energibranschen. Han har tidigare erfarenhet från en rad olika chefsbefattningar inom EON koncernen samt Schneider Electric. Bland annat som ansvarig för EONs B2B verksamhet i Sverige. Sedan 2020 arbetar Magnus som VD för Trelleborgs Energi. Att vara en del i arbetet med energiomställningen och att arbeta med att implementera en marknad för grön vätgas i samhället, är det som Magnus inspireras mest av i det dagliga arbetet på Trelleborgs Energi.

Sara Kimell
Head of Energy Division
Rejlers

Sara Kimell är Divisionschef inom Energi på Rejlers, hon har lång erfarenhet av att driva transformation i en rad branscher och brinner för att accelerera energiomställningen genom att förbättra, förändra och utveckla relationer, tekniklösningar och synsätt. Rejlers är en av Sveriges ledande teknikkonsulter, med sina ca 3500 medarbetare i Norden bygger Rejlers framtidens hållbara samhälle genom visionen Home of the Learning Minds.

Alexandra Angelbratt
Head of Hydrogen Development
RES

Info kommer,

Peter Rydebrink
Managing Director
Euromekanik

Peter Rydebrink är VD på Euromekanik i Göteborg sedan 2011 och har en bakgrund inom produktutveckling och komplex försäljning. Euromekanik utvecklar och levererar kompletta system för energigas och har stort fokus på säkra lösningar för vätgas. Under 2024 kommer Euromekanik att leverera 7 stycken vätgastankstationer och under 2025 är två större produktionsanläggningar planerade för leverans.

Mattias Bäckström Johansson
Riksdagsledamot (SD)
Sverigedemokraterna


Erik Lövgren
Kommunalråd (S)
Ånge kommun

Info kommer.

Claes Nordmark
Kommunalråd (S)
Bodens kommun
Ordförande
Norrbottens kommuner

Info kommer

Björn Aronsson
Verksamhetsledare
Vätgas Sverige

Björn Aronsson har en mångårig erfarenhet från internationell fordonsindustri inom områden som produktionsteknik, projektledning för FoU-projekt, forskning och förutveckling för både OEMs och leverantörer. Han har jobbat några år för en svensk myndighet som affärsutvecklare för utländska investeringar. Han har drivit ett eget företag under några år innan han 2010 klev in i tjänsten som verksamhetsledare för Vätgas Sverige. Ledarskapsinspirationen hämtar han ofta från idrottens värld där han under många år varit aktiv inom flera olika idrotter och han har också många års erfarenhet från styrelsearbete.

Hillevi Priscar
Country Manager, Sweden
OX2

Göran Eriksson
CEO
Göteborgs Hamn

Göran Eriksson har varit VD för Göteborgs Hamn sedan sommaren 2023. Göteborgs Hamn är den största hamnen i Skandinavien och spelar en central roll i utvecklingen av svensk handel. Göran har tre decenniers erfarenhet från sjöfarts- och logistikbranschen. Han kommer med ett internationellt perspektiv efter att ha arbetat i Sverige, Nigeria, Förenade Arabemiraten och Indien. Med en bakgrund som sjökapten har Göran en djupgående kunskap om sjöfart.

Mikael Gustafsson
Grundare och COB
H2Hive

Mikael Gustafsson: Driver idag H2Hive AB som delägare, anställd och COB. Civ.ing från KTH i termodynamik. Har uteslutande jobbat med energi på alla ledder som stora energianläggningar på Skanska, bl a bergrumslager, projektering av litet KVV samt platschef; många år på Svensk Fjärrvärme med t ex omvärldsanaylser, miljövärderingar; energispecialist och energieffektiviserare på Statens fastighetsverk samt Energieffektiviseringsföretagen.

Christer Bruzelius
Senior partner & Project Owner
Gotland Tech Development

Inom Gotland Tech Development driver Christer innovation inom sjöfarten, vilket gör att branschen kan bli mer hållbar genom att utveckla morgondagens tekniska lösningar. Gotland Tech Development lanserades 2021 av Rederi Gotland för att driva teknisk utveckling genom att bygga partnerskap med ledande sjöfartsföretag. Christer Bruzelius har mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar, som VD och vice VD, för rederier i Sverige, Finland och Danmark. I 9 år var Christer VD för Destination Gotland (en del av Rederi Gotland Group), som driver RoPax färjetrafik mellan ön Gotland och fastlandet. Under sin tid som VD ledde Christer flera initiativ för att placera företaget i framkant inom hållbarhet, bland annat genom att lägga till två RoPax-färjor som drivs med naturgas och biogas till flottan.


Program

Vätgas Sverige kommer i år att hålla till på två arenor: VätgasArenan som delas med Energiföretagen och Energigas Sverige samt 2030-arenan. Programmet pågår under onsdagen 26 juni.

7:45 – 8:10 Mingelfrukost

Vi kickar igång VätgasArenan med att mingla över en god frukost!


8:15 – 8:55 Hur skapar vi gnistan för vätgasen?

Allt fler aktörer lyfter fram vätgasen som en viktig del av Sveriges klimat- och energiomställning. Vätgasen har en roll som både energibärare och lager. Men varifrån kommer vätgasen och hur får vi till produktionen?

Vätgas produceras ofta genom elektrolys från el som spjälkar vatten. Detta är en process som kräver stora mängder fossilfri el. Hur ser denna kedja ut i Sverige idag och framöver? Finns tillräcklig elproduktion för att möta framtidens behov av vätgas? På detta seminarium kommer aktörer från energibranschen att belysa några av utmaningarna för vätgasens värdekedja och hur en energiomställning där vätgasen spelar roll blir möjlig. Detta är ett första seminarium som en del av Vätgasarenan i Almedalen (Frukost från 0745)

Medverkande:

 • Lars Johansson, ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas, Energiföretagen – moderator
 • Statkraft
 • Fortum
 • Ørsted

Läs mer om programmet på Almedalens officiella hemsida.


9:00 9:40 Kommer den förnybara vätgasen finnas där den behövs?

Utvecklingen i Sverige pekar i en tydlig riktning, vätgas är en nyckelspelare i omställningen och kan spela stor roll för svensk industris konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Men hur når vätgasproduktionen användarna och hur ser vi till att allt finns på plats när industrins omställning sker?

Sverige är ett av de länder inom EU som har absolut bäst förutsättningar för produktion av förnybar vätgas, men de områden som är bäst lämpade för vätgasproduktion är sällan lokaliserade där efterfrågan är som störst. För att transportera stora mängder vätgas är vätgasledningar under jord ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt. En frånvaro av utbyggd infrastruktur för vätgasdistribution försvårar realiserandet av vätgasens potential. Det är därför viktigt att underlätta och påskynda utbyggnaden. Men hur gör vi detta på bästa sätt? På detta seminarium kommer aktörer från energibranschen att belysa att vätgasinfrastruktur är ett effektivt sätt att distribuera stora energimängder men också vilka regelmässiga utmaningar som behöver hanteras för att satsningarna ska realiseras. Detta är det andra seminariet på Vätgasarenan i Almedalen.

 • Anna Wallentin, avdelningschef, ansvarig El och värme och public affairs – moderator
 • Nordion Energi
 • Lhyfe

Läs mer om programmet på Almedalens officiella hemsida.


9:45 – 10:25 Vätgasens framtid

Näringslivet och flera kommuner står redo att driva omställningen från våra 200 TWh fossil energi till ett fossilfritt samhälle. Vätgasen blir en viktig energibärare som är en av pusselbitarna för att göra det möjligt. Det återstår dock en hel del arbete för att nå dit.

Under COP28 kunde ett stort antal länder enas om en ambition att öka världens fossilfria energiproduktion med tre gånger dagens nivå. Det lägger en ambitionsnivå som även vi i Sverige behöver förhålla oss till. Få länder har så fina förutsättningar att producera fossilfritt redan idag till en konkurrenskraftig prisnivå. Lägg därtill en stark och högteknologiskt kunnig industri och vi bör se en ljusare framtid än vad som ofta kommuniceras. Ta tillfället i akt och lyssna på några av möjliggörarna i denna framväxande bransch och hör om deras syn på framtiden, utmaningar, behov och rekommendationer till hur vi tillsammans möjliggör en hållbar omställning. Detta är tredje seminariet på Vätgasarenan i Almedalen.

Medverkande:

 • Björn Aronsson, verksamhetsledare, Vätgas Sverige – moderator
 • Peter Ryderbrink, VD, Euromekanik
 • Christer Wikner VD, Metacon
 • Sara Kimell , Head of Division Energy, Rejlers
 • Mikael Gustafsson, Grundare & COB, H2Hive
 • Mattias Bäckström Johansson, riksdagsledamot (SD)

10:30 – 10:45 Slutsummering

Medverkande:

 • Ungdomspolitiker
 • Energigas Sverige, Energiföretagen. Vätgas Sverige

Läs mer om programmet på Almedalens officiella hemsida.


14-14:40 Hamnen måste bli en energihub

För att sjöfarten ska lyckas ställa om behöver hela värdekedjan bidra – från energileverantörer och transportnoder till myndigheter på alla nivåer. Men hur ska sjöfarten på allvar reducera sin klimatpåverkan?

Sjöfarten står inför en enorm utmaning att ställa om. För att lyckas behöver alla delar i värdekedjan bidra – från energileverantörer och transportnoder till myndigheter på alla nivåer, även globalt. Efterfrågan på gröna bränslen ökar och här har hamnarna möjlighet att agera förebild för att styra efterfrågan på energikällor med låga CO2-utsläpp. De kan t.ex. underlätta bunkring av grönare alternativa bränslen. Hamnarna är också centrala noder för sektorskoppling eftersom de interagerar med flera aktörer; däribland energi, sjöfart, väg- och tågtransporter till och från hamnområdet. Omställningen kräver brett engagemang från alla delar av transportsystemet, nya intressenter behöver engagera sig, och det samarbete som nu skapas över den nya värdekedjan är avgörande. Men hur ska omställningen från fossilt till fossilfritt gå till? Vilka förutsättningar krävs för att på allvar reducera sjöfartens klimatpåverkan? Ledande branschaktörer visar hur de driver utvecklingen för grönare logistik.

Medverkande:

Läs mer om programmet på Almedalens officiella hemsida.


15-15:40 Är kommunerna redo för vätgasboomen?

För att möta de stora samhällsutmaningarna och ställa om till ett hållbart samhälle, ser fler kommuner den förnybara vätgasen som en av möjliggörarna för att klara det kommunala uppdraget. Men vad måste till för att det ska bli verklighet? Vilka utmaningar står kommunerna inför?

Att satsa på förnybar vätgas i det, nya, fossilfria energisystemet innebär ökad samverkan med näringslivet och offentliga aktörer, inflyttning till glesbygdskommuner, fler arbetstillfällen, högre skatteintäkter, självförsörjning och resiliens. Inte minst i händelse av en kris kan vätgasen spela en central roll. Trots det har Sverige ännu ingen nationell vätgasstrategi på plats och det finns inga ambitioner uttalade. Vi kommer att berätta om tydliga exempel från flera kommuner som tagit egna initiativ och visat drivkraft genom att satsa på förnybar vätgas utifrån sina unika förutsättningar. Men kommunerna efterfrågar tydliga direktiv hur man fortsatt ska arbeta med satsningarna och hur vätgasen kan uppfylla det kommunala uppdraget?

Medverkande:

Läs mer om programmet på Almedalens officiella hemsida.


Träffa oss i Almedalen – vi är på plats hela veckan

Eva Corell
Medlemsansvarig
Charlotte Blomberg
Kommunikationsansvarig
Björn Aronsson
Verksamhetsledare

Partners

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.