Sverige måste satsa på vindkraft och vätgas – riskerar gå miste om nya industrier

DEBATT. Sverige lever i föreställningen att vi leder den globala klimatomställningen. Sanningen är dock att vi blivit förbisprungna för länge sedan. Stora satsningar på elektrobränslen riskerar att hamna i andra länder, skriver företrädare för energi- och kemiindustrin. Sverige måste kraftigt agera kraftigt för att överhuvudtaget ha chans att nosa på förstaplatsen i det omställningsrace som pågår. Förutom […]

Sverige i bottenstrid: Hög tid för nationell vätgasstrategi!

I juni inviger Italien sin nationella vätgasstrategi. Därefter är Sverige bland de absolut sista i EU som ännu inte har en sammanhängande, politiskt beslutad strategi för vätgasens roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Regeringen bör skyndsamt ta fram en handlingsinriktad strategi, förankrad med näringslivet. De flesta inser nu att vätgasen har en central roll […]

Ny rapport: Tydlig potential för vätgas och elektrobränslen i Sverige

En ny rapport har identifierat en betydande potential för användning av vätgas och elektrobränslen i Sverige. Rapporten, utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet och andra partners inom Energiforsks program, belyser Sveriges förmåga att bli en exportör av vätgas på lång sikt om pågående satsningar och trender fortsätter. Utvecklingen av vätgas störs dock för närvarande av bristen […]

Europeiska vätgasbanken: Resultat från pilotauktionen visar på ökad konkurrenskraft för förnybar vätgas

Resultaten från den första auktionen för ”European Hydrogen Bank” pekar på att förnybar vätgas är konkurrenskraftig. Totalt delade sju projekt på hela EU 720 miljoner euro för att producera 1,58 miljoner ton förnybar vätgas över en tioårsperiod och på så sätt undvika över 10 miljoner ton koldioxidutsläpp. Vinnarna i auktionen säkrade finansiering per kilogram producerad vätgas från […]

Karta över svenska vätgasprojekt

Vätgasprojekten i Sverige blir allt fler och fler. Flera är redan under genomförande, medan många andra är på planeringsstadiet. Nu har Centre for Hydrogen Energy Systems Sweden (CH2ESS), en forsknings- och kunskapssatsning vid Luleå tekniska universitet med inriktning mot vätgasanvändning i industriella processer och energisystem, tagit fram en vätgaskarta. Kartan visar de projekt som blivit […]