Metacon undertecknar MoU för demonstration av grön vätgas från biogas

 Metacon har tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med Abwasserverband Kempten (Allgäu) (”AVKE”), baserat i Kempten, Tyskland om samarbete inom lokal, elnätsoberoende grön vätgasproduktion från biogas med avloppsvatten som metankälla. Ett vätgascenter kommer att byggas på platsen för AVKE till vilket Metacon kommer att leverera en medelstor HHG-vätgasgenerator som, efter godkännande, kommer att tas i […]

Impact Coatings får förseriorder på beläggningstjänster för elektrolysplattor 

En ledande tillverkare av vätgasbränsleceller och elektrolysörer, med säte i nordöstra delen av USA, har lagt en förserieorder på beläggningstjänster hos Impact Coatings för beläggning av metallplattor för elektrolys. Det preliminära ordervärdet är i storleksordningen 320 000 USD, beroende på den faktiska volymen som kommer att levereras. Produktionen är planerad till det fjärde kvartalet 2022 […]

Norden driver på vätgasutvecklingen i Europa

Efter två dagar i Köpenhamn på Hydrogen Fuels Cell conference (HFC 2022), kan man inte vara annat än övertygad om att Norden ligger i framkant av vätgasutvecklingen. Under konferensen fick vi ta del av flera nordiska företag och organisationer som både tänker nytt, vågar ta steget och skala upp mot en grön omställning. Skillnader mellan […]

OX2 och Hyundai i samarbete om vätgasfordon

OX2 har tecknat en avsiktsförklaring med Hyundai Finland Motor Oy i syfte att göra Åland till pilotområde för vätgasfordon. OX2 planerar en fullskalig Vätgasstation för personbilar och tung trafik på 3 MW elektrolysör. Vätgasstationen planeras att färdigställas under 2024 i anslutning till den av OX2 planerade storskaliga solkraftsparken. En förutsättning för färdigställande är att alla […]

Kanada inför stora skatteavdrag för investeringar i grön energi

Till följd av USAs Inflation Reduction Act som gör brådskande investeringar för att sänka kostnaderna för förnybar energi kommer även Kanada att införa stora skatteavdrag för investeringar i grön energi. Från och med 2023 kommer en återbetalning ges motsvarande 30% av kapitalkostnaderna. Kanadas regering inför skattelättnader till 2023 för ren energiteknik, inklusive solceller, batterilagring och […]