Elsa Kayser

Elsa Kayser är en digital kommunikatör med en kandidatexamen i digital media. Hon har en bred kompetens inom strategisk kommunikation i digitala plattformar och publicerar samt optimerar Vätgas Sveriges Linkedin och webbsida.

Hon har jobbat operativt med kommunikation i organisationen under 1 års tid och är idag ansvarig för området events. Elsa koordinerar organisationens deltagande i både nationella och internationella evenemang, och marknadsföringen kring dessa.