Erik Wiberg

Erik Wiberg har ett starkt intresse i klimat-, miljö-, och energifrågor och har genom sitt arbete som analytiker fördjupat sig inom detta från tekniska, ekonomiska och sociotekniska perspektiv. Efter Civilingenjörsexamen inom sociotekniska system och specialisering inom omvärldsanalys i vätgasbranschen sedan 2011 finns bred erfarenhet och kunskap inom utveckling och aktörer.  

Tidigare har Erik även arbetet med vätgas och bränsleceller på RISE inom forskning och utveckling. Projekten på RISE och Vätgas Sverige har innefattat analyser och dimensionering av drivlinor och stationära system, lokaliseringsstudier, analys av styrmedel, ekonomiska analyser av vätgas och biproduktströmmar m.m.