Meny
Göran Eriksson

Göran Eriksson

CEO, Göteborgs Hamn

Göran Eriksson har varit VD för Göteborgs Hamn sedan sommaren 2023. Göteborgs Hamn är den största hamnen i Skandinavien och spelar en central roll i utvecklingen av svensk handel. Göran har tre decenniers erfarenhet från sjöfarts- och logistikbranschen. Han kommer med ett internationellt perspektiv efter att ha arbetat i Sverige, Nigeria, Förenade Arabemiraten och Indien. Med en bakgrund som sjökapten har Göran en djupgående kunskap om sjöfart.

14:00 - 14:40
2030-arenan – Entré från Hästgatan 12 till scen på innergården"

Hamnen måste bli en grön energihub

För att sjöfarten ska lyckas ställa om behöver hela värdekedjan bidra – från energileverantörer och transportnoder till myndigheter på alla nivåer. Men hur ska sjöfarten på allvar reducera sin klimatpåverkan?