Meny
Patrik Hermansson

Patrik Hermansson

Head of Business Development, Uniper

Patrik har de senaste 20 åren arbetat kommersiellt med att utveckla och göra affärer. De senaste åren har energifrågan ändrats från något som ingen bryr sig om till att vara den mest aktuella frågan, både ekonomiskt, security of supply och för att klara klimatet. Energisystemet har aldrig varit mera komplext eller snabbföränderligt, och jag bara älskar att arbeta för en fungerande och konkurrenskraftig energimarknad där marknadsaktörer, kunder och energibolag tillsammans antar utmaningen att få tillstånd den gröna energiomställningen, säger Patrik.

14:00 - 14:40
2030-arenan – Entré från Hästgatan 12 till scen på innergården"

Hamnen måste bli en grön energihub

För att sjöfarten ska lyckas ställa om behöver hela värdekedjan bidra – från energileverantörer och transportnoder till myndigheter på alla nivåer. Men hur ska sjöfarten på allvar reducera sin klimatpåverkan?