Meny
Peter Enå

Peter Enå

CEO, Hydri

Peter Enå har lång erfarenhet av att utveckla företag inom både privat och offentlig sektor. Uppdragen har omfattat ledande befattningar inom såväl bygg- och tillverkningsindustrin som inom transport- och energibolag. Före nuvarande befattning som VD för Hydri AB Peter var vice VD och utvecklingschef på Inlandsbanan AB. Vätgas har spelat en nyckelroll i affärsutvecklingen för Peter sedan mitten av 90-talet.

14:00 - 14:40
2030-arenan – Entré från Hästgatan 12 till scen på innergården"

Hamnen måste bli en grön energihub

För att sjöfarten ska lyckas ställa om behöver hela värdekedjan bidra – från energileverantörer och transportnoder till myndigheter på alla nivåer. Men hur ska sjöfarten på allvar reducera sin klimatpåverkan?