Meny
Sara Kimell

Sara Kimell

Head of Division Energy, Rejlers

Sara Kimell är Divisionschef inom Energi på Rejlers, hon har lång erfarenhet av att driva transformation i en rad branscher och brinner för att accelerera energiomställningen genom att förbättra, förändra och utveckla relationer, tekniklösningar och synsätt. Rejlers är en av Sveriges ledande teknikkonsulter, med sina ca 3500 medarbetare i Norden bygger Rejlers framtidens hållbara samhälle genom visionen Home of the Learning Minds.

09:55 - 09:45
Stora Torget 2, S:ta Karins kyrkoruin, "S:ta Karins kyrkoruin

Vätgasens framtid

Näringslivet och flera kommuner står redo att driva omställningen från våra 200 TWh fossil energi till ett fossilfritt samhälle. Vätgasen blir en viktig energibärare som är en av pusselbitarna för att göra det möjligt. Det återstår dock en hel del arbete för att nå dit.