Jeanette Johansson

Jeanette Johansson är en senior affärsutvecklare med bakgrund som utvecklingsingenjör, projektledare, avdelningschef, key account manager (KAM), VD och styrelseledarmot i teknikindustrin såväl nationellt som internationellt.

2012-2016 verkade Jeanette i styrelsen för Vätgas Sverige och numera är hennes roll att affärsutveckla vätgasbranschen med föreningens medlemmar och via det nyskapade ABt utföra projekt.

I över 20 år har Jeanette dedikerat och passionerat jobbat för hållbar utveckling – dels i fordonsindustrin med el och hybridutveckling samt alternativa bränslen, dels i övrig industri med energieffektivisering och digitalisering.

Hon har mångfasetterade arbetsuppgifter i Vätgas Sveriges regi såsom affärsutveckling och projektledning samt att moderera och att ge medlemsservice. Jeanette har ett gediget affärsnätverk på flera nivåer och hon tror på samarbete för att snabbare nå uppsatta mål.

Jeanette har högskoleexamen från Chalmers byggteknik och därefter påbyggnad till maskinteknik. Utöver detta har hon läst företagsekonomi på Göteborgs universitet samt data CAD/CAM.

Jeanette ser vätgas som en självklar del av lösningen för att nå klimatmålen, tillsammans med hållbar utveckling i övrigt samt införandet av cirkulär ekonomi.