Louise Weinreder

Louise Weinreder är utbildad Internationell ekonom som sedan över 10 år är specialiserad på EU projekt.

Hennes huvudsakliga fokusområden är ansökningsfasen samt ekonomistyrning och rapportering av EU-finansierade projekt. Hennes andra specialitet är det strategiska arbetet kring EU-finansierade utvecklingsprojekt.

Louise har erfarenhet av att arbeta i många olika program som till exempel: Life, FP7, Horizon 2020, CEF, Creative Europe, Erasmus+, Bonus, Interreg, ESF och ERDF etc.

Louise trivs i innovativa och socialt engagerande miljöer. Hon brinner för att skapa möjligheter till utveckling och att bidra till samhällsutvecklingen med hennes kompetens. Hon drivs av områden som: hitta finansiering för utvecklingsprojekt, projektbudget / prognoser i relation till aktiviteter samt i indikatorer och milstolpar och andra intressanta aspekter av EU-finansierade utvecklingsprojekt.

Louise är glad att med sin erfarenhet och expertis kunna dra sitt strå till stacken till att lyfta vätgas som en viktig komponent i vårt framtida gröna energisystem.