Neđla Karahusić

Arbetar övergripande med föreningens ekonomi.

Hon har arbetat på föreningen sedan 2008 och haft olika ansvarsområden som administratör och ekonomiassistent. Sedan drygt tio år tillbaka är Nedla ekonomiansvarig på kansliet.  

Hon har en bred kompetens och ansvarar för bland annat föreningens budget-, boksluts- och årsredovisningsarbete, löpande bokföring, fakturahantering och olika prognoser.

Nedla har även omfattande erfarenhet av ekonomiska uppföljningar i de olika EU projekt som föreningen aktivt jobbar med idag.

Den lilla föreningen har vuxit sig större idag har hela världen som arbetsplats. Nedla har haft privilegiet att växa tillsammans med föreningen och att bidra till bättre livsvillkor för framtida generationer.