Neđla Karahusić

Nedla har övergripande ansvaret för ekonomiska – och administrativa uppgifter i en bred roll med framtida utvecklingsmöjligheter.

Hon har jobbat mer än 14 år i föreningen i olika roller, från administratör och ekonomiassistent.  De senaste 10 åren har Nedla arbetat som ekonomiansvarig och är van att möta höga resultatkrav.

Hon har en bred kompetens och ansvarar idag för bl.a. föreningens budget-, boksluts- och årsredovisningsarbete, löpande bokföring, fakturahantering och olika prognoser.

Nedla har erfarenhet av ekonomiska uppföljningar i de olika EU projekt som föreningen aktivt jobbar med idag.