Småskalig vätgasproduktion och självförsörjande hus redan verklighet i Sjöbo

Bildtext: Martina Wettin, Hans-Olof Nilsson från Nilsson Energy tillsammans med Kent Tillberg, AB Sjöbohem på invigningen av vätgasanläggningen Hydrobust I Sjöbo sprudlar entusiasmen och innovationen när det gäller att hitta klimatsmarta lösningar för el och bränsle. När kommunägda AB Sjöbohem ville att deras fastigheter skulle vara självförsörjande på grön el och samtidigt producera vätgas till […]

Svea Vind Offshore tecknar avtal om vätgasleveranser

Tillsammans med Maserfrakt AB, ett av Sveriges största maskin- och transportförmedlingsföretag, har Svea Vind offshore tecknat avtal om leveranser av vätgas för fordonsdrift. Vätgasproduktionen kommer att ske i Gävle eller Borlänge med preliminär start kring årsskiftet 2022–2023. Vätgasanläggningen kommer att byggas på en av Maserfrakts distributionsterminaler som ligger i Borlänge och Gävle. – Vätgasproduktionen kommer […]

Strandmöllen AB får investeringsstöd från Klimatklivet för vätgasproduktion

Klimatklivet har beviljat vår medlem Strandmöllen AB investeringsstöd för uppförandet av en anläggning för vätgasproduktion i småländska Ljungby. Detta möjliggör Strandmöllen ABs deltagande mot en grönare framtid med ett nybanade vätgasprojekt med inriktning på tunga fordon. Målet är att bli en ledande svensk vätgasproducent. Strandmöllen har stor erfarenhet av att producera vätgas, då bolaget sedan […]

Grön vätgas produceras till havs

Siemens Gamesa, världens största tillverkare av havsbaserad vindkraft, investerar tillsammans med bolagets huvudägare, Siemens Energy 120 miljoner i vätgasteknik. Från energin av de havsbaserade vindkraften kommer vätgas att produceras via elektrolys av avsaltat vatten. Det rapporterar Reuters. Storleken på vindkraftsparken uppskattas att bli mellan 100 till 200 megawatt och vätgasproduktionen beräknas starta i mitten av […]