Kolnanoteknik minskar iridiumanvändning för grön vätgas med 95%

Vätgas Sveriges medlem Smoltek är ett innovativt företag inom avancerad processteknologi och kolnanoteknik som har utvecklat en patenterad metod som minskar användningen av iridium med hela 95% i elektrolysprocessen. Detta är en betydande revolution för produktionen av grön vätgas.

Ellinor Ehrnberg, vd Smoltek Hydrogen berättar om deras banbrytande teknologi. Hon har över 30 års erfarenhet inom innovation, affärsutveckling, strategi, företagsförvärv, forskning, försäljning och affärsledning och haft ledande roller på SKF, Husqvarna, Mölnlycke Health Care, RISE och Arthur D Little.

Smoltek har funnits i 20 år och är i från början en avknoppning från Chalmers. Företaget har en stark bakgrund inom halvledarteknik och fokuserar nu på att bredda sin teknologi under ledning av teknikchef Fabian Wenger och Ellinor Ehrnberg. Företaget specialiserar sig på kolnanofibrer (CNF) vilka har unika egenskaper som ger en mycket stor yta i förhållande till volymen.

Kolnanoteknikens potential

Kolnanotekniken är särskilt användbar för bränsleceller och elektrolysörer, och har stor nytta för PEM-elektrolysörer som producerar grön vätgas. PEM-elektrolysörer kan startas och stoppas snabbt, vilket gör dem idealiska för användning med förnybara energikällor som vind- och solkraft.

Utmaningar med iridium

En stor utmaning inom branschen är användningen av iridium som katalysator i PEM-elektrolysörer. Iridium är dyrt och sällsynt, med en global produktion på endast 9 ton per år. Smoltek har utvecklat en teknik som minskar mängden iridium med upp till 95% genom att använda kolnanofibrer på titanmetall istället för plastmembran. Detta innebär betydande kostnadsbesparingar och en mer hållbar användning av iridium.

Hur antal loppor på en igelkott och en padda kan förklara teknologin

Ellinor förklarar teknologin med en analogi mellan en igelkott och en padda, och hur många loppor som kan fästa sig på dem.

”En igelkotts taggiga rygg ger en mycket större yta för loppor att fästa sig på jämfört med paddans släta hud. Precis som igelkottens taggar erbjuder fler platser för loppor, gör kolnanoteknologin att ytan blir större och därmed minskas behovet av iridium med 95%, vilket räcker till för all grön vätgasproduktion.”

Framtidsvisioner och samarbeten

Smoltek har flera patent som skyddar deras teknologi och de har nyligen genomfört tester som visar att teknologin fungerar väl även under korrosiva förhållanden. Företaget ser fram emot att bygga en fabrik och söker nu investerare för att realisera denna vision.

Ellinor drömmer om att etablera ett innovationscenter i Göteborg och fortsätta arbetet med att driva innovation inom kolnano- och vätgasteknologi.

Om medlemskapet i Vätgas Sverige

Smoltek har varit medlem i Vätgas Sverige i flera år och ser organisationen som en viktig plattform för att sprida kunskap om vätgas och dess roll i den gröna omställningen.

”Det är också viktigt att bedriva långsiktig forskning och samarbete för att testa prototyper och öka synligheten för små teknikbolag och startups, avslutar Ellinor Ehrnberg.