Boka en vätgasexpert!

Planerar er organisation att arrangera ett evenemang på Almedalen i år? Är ni intresserade av att en vätgasexpert medverkar i ert seminarium, panel eller rundabordssamtal? Vätgas Sverige har en bred kompetens och erfarenhet från bland annat industri- och tillverkningsföretag, energibranschen, fordonsindustrin, offentlig sektor, svensk och internationell politik. Vi har även stor erfarenhet av EU-projekt och infrastruktur. Vill […]

Vad tror utställarna på Hannovermässan om priserna på vätgas och hur har mässan utvecklats från tidigare år?

Bränslecellsdelen av mässan fortsätter att växa i snabb takt och är nu en stor del av en egen mässhall. Huvudanledningen är förmodligen att bränsleceller och vätgas gått från att fokusera på utveckling till marknadsutrullning; mässan ger en entydig bild av att branschen är mogen. Av årets Hannovermässa kunde man besöka montrar där företagen arbetar med allt […]

Lunds universitet och Trelleborgs kommun startar upp en kompetensfond!

Har du en utvecklingsidé som har koppling till energi och vätgas? Då kan du genom kompetensfonden matchas med lämplig forskare och få finansiering för att ni tillsammans ska kunna jobba vidare och förverkliga idén. Ett gemensamt samverkansavtal om en kompetensfond som ska främja innovation och utveckling i Trelleborg har tecknats mellan Trelleborgs kommun och Lunds […]

Agreement reached on AFIR

Late last night (27th March), EU institutions reached a deal on the Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR), the key piece of legislation for Europe’s nascent hydrogen-powered road transport sector. Article 6 of the regulation will mandate the construction of one gaseous hydrogen refuelling station (HRS) every 200 km on the TEN-T core network by the […]

Vätgas en nyckelroll i omställningen – Energimyndigheten får i uppdrag att samordna arbetet

Fossilfri vätgas kommer att spela en viktig roll, när vi ställer om till fossilfri energi för att minska klimatpåverkan. Vätgas Sverige har länge lyft behovet av en politisk handlingsplan för att accelerera omställningen. Regeringen har nu gett Energimyndigheten i uppdrag att samordna arbetet med vätgas i Sverige. Uppdraget ska bland annat bidra till att stärka samarbetet mellan aktörer på området och öka Sveriges möjligheter […]