Alnab Armatur – 50 års erfarenhet av vätgas

En av Vätgas Sveriges senaste medlemmar är Alnab, som sedan företaget grundades i Partille 1975 av Arvid Lennart Nilsson, alltid har fokuserat på industriella produkter för användning inom svensk raffinaderi, petrokemi, kraft, papper & cellulosa samt gruv- och stålindustri. Alnab har sedan starten arbetat med vätgasapplikationer, främst inom processindustrin och raffinaderier. Där används fossil vätgas […]

Medlemsevent med Sweden-US Hydrogen Program

Vätgas Sverige fick tidigare i veckan möjlighet att i ett soligt men blåsigt Göteborg bjuda in medlemmar till ett nätverksevent tillsammans med Sweden-US Hydrogen Program. Sweden-US Hydrogen Program är initierat av Swedish Energy Agency, Energimyndigheten i samarbete med Business Sweden och Atlantic Council Global Energy Center och syftar till att knyta samman svenska och amerikanska […]

Southern Lights Launches Green Ammonia Feature to Revolutionize Green Hydrogen Project Management

Stockholm, 12 June 2024 Southern Lights, a leading SaaS greentech company specializing in software solutions for green hydrogen and Power-to-X project design and business development, is excited to announce the launch of its new Green Ammonia feature. This innovative addition streamlines design and optimization processes, enhances productivity, and drives competitiveness for energy companies navigating the […]

Kolnanoteknik minskar iridiumanvändning för grön vätgas med 95%

Vätgas Sveriges medlem Smoltek är ett innovativt företag inom avancerad processteknologi och kolnanoteknik som har utvecklat en patenterad metod som minskar användningen av iridium med hela 95% i elektrolysprocessen. Detta är en betydande revolution för produktionen av grön vätgas.