Sverige i bottenstrid: Hög tid för nationell vätgasstrategi!

I juni inviger Italien sin nationella vätgasstrategi. Därefter är Sverige bland de absolut sista i EU som ännu inte har en sammanhängande, politiskt beslutad strategi för vätgasens roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Regeringen bör skyndsamt ta fram en handlingsinriktad strategi, förankrad med näringslivet. De flesta inser nu att vätgasen har en central roll […]

Hydrogen Pioneers on the Road

On a sunny and breezy day in May, we encountered the entrepreneurial duo behind the H2roadtrip. Our rendezvous took place at the operational hydrogen filling station in Gothenburg.

Göteborg Energi – en föregångare för hållbara energilösningar

Göteborg Energi har sedan slutet av 1800-talet varit göteborgarnas kommunala energibolag. Bolaget bidrar till ett hållbart Göteborg vilket innebär att man säkerställer att kunderna får smarta, effektiva och hållbara lösningar för energi och stadsfiber samt arbetar för att utveckla ett hållbart samhälle för framtida generationer. Göteborg Energi har som mål att leda arbetet mot hållbara […]

Ny rapport: Tydlig potential för vätgas och elektrobränslen i Sverige

En ny rapport har identifierat en betydande potential för användning av vätgas och elektrobränslen i Sverige. Rapporten, utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet och andra partners inom Energiforsks program, belyser Sveriges förmåga att bli en exportör av vätgas på lång sikt om pågående satsningar och trender fortsätter. Utvecklingen av vätgas störs dock för närvarande av bristen […]

Europeiska vätgasbanken: Resultat från pilotauktionen visar på ökad konkurrenskraft för förnybar vätgas

Resultaten från den första auktionen för ”European Hydrogen Bank” pekar på att förnybar vätgas är konkurrenskraftig. Totalt delade sju projekt på hela EU 720 miljoner euro för att producera 1,58 miljoner ton förnybar vätgas över en tioårsperiod och på så sätt undvika över 10 miljoner ton koldioxidutsläpp. Vinnarna i auktionen säkrade finansiering per kilogram producerad vätgas från […]