Om Vätgas Sverige

Vätgas Sverige startade som nationell organisation den 1 januari 2007 med syfte att fungera som initiativtagare, samordnare och kunskapsspridare. Verksamheten bedrivs i form av en ideell, politiskt obunden bransch- och medlemsorganisation.

Vi samlar den förnybara energibranschen kring centrala frågor om framtidens energisystem. Tillsammans med våra medlemmar verkar Vätgas Sverige för en hållbar omställning där förnybar vätgas har en självklar roll. Föreningens medlemmar representerar näringslivet, akademi och offentlig verksamhet. 

Verksamheten inriktas på nätverkande, kunskapsspridning kring potentialen med vätgas och påverkan inom frågor som bl.a balansering av elnätet, energilager, transporter, resiliens och förnybar energi. Vi har stor erfarenhet av att driva såväl nationella som internationella projekt med syfte att driva på den gröna energiomställningen.

Övergripande mål

  • Främja vätgas som energibärare i Sverige för att stödja det svenska innovationssystemet för vätgas och bidra till en hållbar utveckling inom industri och samhälle, med lägre utsläpp och mer förnybar energi samt ökad resiliens.
  • Utgöra det centrala navet för vätgasfrågor i Sverige samt utgöra en kontaktpunkt och svensk samordnare i internationella sammanhang.
  • Tillsammans med medlemmarna, med gemensamma krafter, förmedla potentialen med vätgasanvändning och att utgöra vätgasanvändningens röst i samhället. Styrelsen och kansliet arbetar i samråd för att på bästa sätt främja dessa ändamål i långsiktiga strategier och handlingsplaner.

Vår vision

Make it H2appen! 

Vi realiserar vätgasens fulla potential för Sveriges hållbara framtid.

Vår mission

Sveriges ledande plattform inom vätgas – en mångfald av aktörer och experter. Kunskapsbäraren som med hög integritet accelererar svensk hållbar utveckling och konkurrenskraft.

Våra Medlemmar

Vi är en ständigt växande förening och består nu av över 150 medlemmar. Våra medlemmar finns representerade inom små och stora företag, akademin, regioner och kommuner.

Vår styrelse

Vår styrelse består av personer med solid kunskap och erfarenhet inom energi, affärsutveckling, forskning, industriell verksamhet, små och medelstora företag, riskkaptial, entreprenörskap och ledarskap. Gemensamt för samtliga är att de brinner för vätgasens utveckling.

Politik och samhälle

Vätgas Sverige arbetar med att ta fram konkreta förslag, författar och medverkar till ett antal offentliga remissvar och övriga skrivelser. Vi har ett etablerat samarbete med våra medlemmar, där vi gemensamt formulerar synpunkter och budskap i ett antal remissvar. Vi har även bidragit till omfattande underlag för nationell vätgasstrategi. Sedan 15 år tillbaka har vi medverkat på Almedalen med vår plattform för vätgas. Vi utbildar och har en nära dialog med politiker från samtliga partier och nivåer.