Meny
icon

Vätgasprojekt

Vätgas Sverige har stor erfarenhet av driva nationella och internationella projekt som driver vätgasutvecklingen framåt. Projekten stöds av bland annat EU, eller svenska investeringsstöd.

H2moves Scandinavia

Målet med projektet var att öka acceptansen för Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV). Projektet omfattar implementering av genom FCEV-fordon i Skandinavien och etablering av en vätgastankstation i Oslo. Vätgas Sverige var en av flera partners i projektet.

Mer info

Next Wave

Syftet med projektet är att initiera utbyggnad av en storskalig vätgasinfrastruktur för större fordon, bussar och arbetsmaskiner samtidigt som man kartlägger hur infrastrukturuppbyggnaden behöver göras. Projektet är finansierat av Nordic Innovation och Vätgas Sverige, Norsk Hydrogenforum, Brintbranchen, VTT samt Icelandic New Energy.

Mer info

BASREHERT – Baltic Sea Renewable Energy and Hydrogen Experts Round tables

Projektets övergripande mål är att skapa en multinationell och tvärsektoriell plattform för samarbete, bestående av ledande aktörer inom förnybar energi och vätgasteknik för att bygga en framtida lösning för koldioxid- och andra klimatföroreningars fria energisystem runt Östersjöområdet.

Mer info

Baltic Sea Region Hydrogen Council

Projektet syftar till öka samarbetet kring förnybar vätgas i Östersjöregionen och Ukraina. Genom att samla näringslivet och experter för att diskutera hela värdekedjan för vätgas, storskalig vätgaslagring och distribution, tvärsektionella applikationer och samarbete kring policies och strategier.

Mer info

Nordic Hydrogen Corridor (NHC)

Ett delvis finansierat EU-projekt för att påskynda vätgasinfrastrukturen i Norden. Projektet leds av Vätgas Sverige tillsammans med Toyota, Everfuel, Statkraft och Huyndai. Projektet omfattar etablering av en elektrolysör, åtta tankstationer och varierande bränslecellsfordon.

Mer info

Blue move for a Green Economy

Ett projekt inom Interreg ÖKS för att främja produktion, distribution och användning av vätgas från förnybar energi. Vätgas Sverige var en av flera partners.

Mer info

Joint Initiative for hydrogen Vehicles across Europe (JIVE2)

Syftet med projektet är att främja kommersialiseringen av bränslecellsbussar genom storskalig utbyggnad av fordon och infrastruktur så att bränslecellsbussar vid slutet av projektet är kommersiellt gångbara samt att myndigheter har underlag för att ta framriktlinjer för ett kollektivtrafiken.

Mer info

Senaste nytt från vätgasbranschen

Visa alla nyheter

Partners

Genom samverkan med aktörer från näringslivet, myndigheter och akademin driver vi på utvecklingen mot ett bättre klimat.