Vätgasutbildningar

Vätgas ses som en avgörande faktor för att klara den gröna omställningen i framtiden där EU har som mål att bli klimatneutralt till år 2050. Nu behövs kompetens inom alla segment exempelvis transport, energi och industri.

Men det finns fortfarande en allmän brist på kunskap och medvetenhet om vägas som ett energialternativ. Vätgas Sverige har ambitionen att ge en översikt över utbudet av vätgasutbildningar. Om din organisation erbjuder vätgasutbildningar och ni är intresserade av att synas här, hör av dig till alexandra.weinreder@vatgas.se.