Universitetsutbildningar

Fuel Cell Systems

I den här kursen får du en introduktion till de kritiska komponenterna i bränslecellen samt till systemet runt bränslecellen, hur de fungerar och hur man styr dem.

Mer information

Vätgas

Kursen behandlar flera vätgasområden, främst dess produktion, lagring, användning och diverse hållbarhetsaspekter.

Mer information

Teknisk kemi

Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi.

Kursen ger dig avancerade färdigheter för att tackla aktuella samhällsproblem inom områden som miljö, energi, material och läkemedel.

Mer information


Kemiteknik för energi och miljö

Masterprogram Kemiktenik för energi och miljö.

Programmet ger omfattande kunskap inom kemiteknik med fokus på hållbarhet. Studenter lär sig moderna verktyg för att analysera processer som biobränsleproduktion och vattenrening.

Mer information

Molekylär vetenskap och teknik

Masterprogram Molekylär vetenskap och teknik.

Programmet ger kunskap om molekylära system. Fokus ligger på molekyler, men betonar även hållbarhet med fokus på energi, miljö, säkerhet och innovation

Mer information

Sustainable Hydrogen Value Chains

Kursen ger kunskap om den potentiella rollen som fossilfria vätgaskedjor har i ett hållbart samhälle och industri.

Mer information


MOOC+ Vätgas för nyfikna

MOOC+ Vätgas för nyfikna: Vad är vätgas och varför är det viktigt?

Fördjupar förståelsen av vätgas, och besvarar frågor om bl.a hur vätgas bör hanteras, samt hur det produceras och används för att skapa ett hållbart och miljövänligt samhälle

Mer information

MOOC Vätgas för nyfikna

MOOC Vätgas för nyfikna: Vad är vätgas och varför är det viktigt?

I kursen besvaras frågor om vätgas för de som är nyfikna. Exempelvis varför vätgas är intressant och hur det produceras och hanteras säkert.

Mer information

Energilagring

Kursen ger studenten möjlighet att diskutera olika lagringstekniker för elektricitet, värme och kyla. Dessutom ska studenter använda en metod för att räkna lagringskapacitet och designa ett energilagringssystem med rätt energikällor.

Mer information


Hållbar energiteknik

Hållbar energiteknik – Masterutbildning

Programmet avser främst energiomvandling och energidistribution. Utbildningen ger yrkeskunskaper för en karriär inom bl.a energiföretag.

Mer information

Hållbara energisystem.

Master­programmet i hållbara energisystem.

På programmet får du kunskap i tekniker för att använda sol, vind och biomassa som energikällor. Du kommer bl.a lära dig mer om kraft- och värmeproduktion genom energiomvandling

Mer information

Hydrogen for a clean future

Kursen ger en översikt över vätgas som energibärare, med fokus på bränsleceller som vätgasomvandlingsteknik. Olika bränsleceller och produktion och lagring av vätgas kommer diskuteras och analyseras.

Mer information


Kemiteknik

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik

Programmet för dig som gillar kemi och teknik. Utbildningens två inriktningar ger dig möjlighet till en karriär inom utveckling och/eller tillverkning av läkemedel eller material.

Mer information

Kemisk energilagring

Kursens beskriver betydelsen av kemisk energilagring och funktionen hos system för elektrokemisk energiomvandling. Säkerhetsaspekter, materialval och experimentella metoder ingår också.

Mer information

Kemi för förnybar energi

Kemi för förnybar energi – profilkurs

Kursen ger en överblick över förnybar energi som ett tvärvetenskapligt forskningsområde. Särskild vikt läggs vid tekniker av kemisk relevans, varav bränsleceller är en av dessa.

Mer information