Nätverk

Vi har ett spännande och aktivt nätverk med partners från näringslivet, myndigheter och akademin både globalt och nationellt. Vår plattform möjliggör en dialog och samtal med partners som driver utvecklingen mot ett samhälle utan växthusgaser.