Internationella utbildningar

Intresset för väte- och bränslecellsteknik ökar, men det finns fortfarande en allmän brist på kunskap och medvetenhet om vägas som ett energialternativ. Vätgas Sverige har ambitionen att ge en översikt över internationella vätgasutbildningar. Nedan aktörer har tackat ja till att synas på vår hemsida. Om du vill synas här, hör av dig till alexandra.weinreder@vatgas.se.

Mastering Clean Hydrogen

Kursen ger en företagsinriktad syn på vätgasanvändning, hjälper dig att urskilja marknadstrender och bedöma vätgasens utmaningar och fördelar i olika marknadsområden.

Mer information

Developing Hydrogen Energy Projects

Kursen ger dig fördjupad kunskap om att framgångsrikt hantera väteenergiprojekt, med fokus på både teknik och ekonomi.

Mer information

Hydrogen Energy Consultant

Hydrogen Energy Consultant Expert Certificate

Kursen fokuserar huvudsakligen på vätgasenergi, projektutveckling inom vätgasenergi och förvaltning av förnybar energi och dess ekonomi.

Mer information


Hydrogen Energy

Kursen erbjuder nyaste kunskapen om väteenergiprojekt, fördelar med väteteknik och väteekonomi. Passar för både nybörjare och experter.

Det rekommenderas att du tar den här kursen innan du går kursen ”Developing Hydrogen Energy Projects” av REI.

Mer information

Hydrogen Application Training Course

Hydrogen Application Training Course – Complete Package

Utbildningen fokuserar på säker och korrekt hantering av vätgas, inklusive en omfattande introduktion till väte, väte-teknologier och relaterade risker, samt skyddsåtgärder och arbetsmiljö i samband med vätgas.

Mer information

Basics on Certification of Green Hydrogen

Basics on Certification of Green Hydrogen According to CertifHy® E-Learning Course

Kursen visar hur grönt väte kan bidra till en koldioxidfri och hållbar framtid samt hur man kan använda och certifiera grönt väte enligt det europeiska programmet ”CertyHy”.

Mer information


Fundamentals of Hydrogen Technologies

Fundamentals of Hydrogen Technologies E-Learning Course

Kursen ökar medvetenhet om farorna vid hantering av vätgas och lär hur man utför första hjälpen vid nödsituationer.

Mer information