Alnab Armatur – 50 års erfarenhet av vätgas

En av Vätgas Sveriges senaste medlemmar är Alnab, som sedan företaget grundades i Partille 1975 av Arvid Lennart Nilsson, alltid har fokuserat på industriella produkter för användning inom svensk raffinaderi, petrokemi, kraft, papper & cellulosa samt gruv- och stålindustri.

Alnab har sedan starten arbetat med vätgasapplikationer, främst inom processindustrin och raffinaderier. Där används fossil vätgas från naturgas vid krackning. Krackning är en kemisk process där stora kolvätemolekyler från råolja bryts ner till mindre och mer användbara molekyler, som bensin, diesel och andra petroleumprodukter.

Från lager till ledning

Vi fick en pratstund med Jan-Erik Larsson, som har arbetat på företaget i över tre decennier. Han började som ung grabb på lagret 1987 och har haft en spännande resa inom företaget, där han arbetat i olika roller tills han blev vd 2004.

Detta har gett honom en bred erfarenhet och förståelse för företaget, produkterna och branschen.

Med en stark passion för utveckling, tillväxt och med lång erfarenhet leder Jan-Erik företaget mot nya horisonter inom omställningen till grön vätgas.

”Jag har alltid varit fascinerad av ventiler och automationslösningar. Det är en fantastisk känsla att se hur våra produkter i över 50 år har bidragit till en problemfri vardag för våra kunder. Nu när vi är inne i en stor omställning från fossilt är jag övertygad att vi kommer vara med och utveckla produkter i minst 50 år till,” berättar Jan-Erik.

Leverera en optimal produkt för varje applikation

Företaget har som målsättning att alltid leverera rätt produkt för rätt applikation.

”Det är extremt viktigt att branschen är med från början för att undvika felaktiga tekniska lösningar,” förklarar Jan-Erik Larsson. ”Vi har alltid haft en stark grund inom material och tätningar som tål tuffa förhållanden, vilket är avgörande för långsiktig hållbarhet.”

Jan-Erik har en vätgasdriven bordsfläkt och ångmaskin på sitt skrivbord och med hjälp av dessa två maskiner förklarar han i princip all typ av processindustri och var Alnabs produkter kommer in i bilden. Bildkälla: Alnab

Vätgasens resa – från industri ut i samhället

Efter att ha arbetat med vätgas inom processindustrin i många år ser man nu hur vätgasen blir en del av samhället och hur allmänheten får vätgasapplikationer i sin vardagsmiljö.

”Det är en ny och spännande utmaning att arbeta med vätgas utanför de traditionella industristängslen,” säger Jan-Erik. ”Vi har kunskap och erfarenhet att hantera våra produkter i vätgasapplikationer inom processindustrin och nu handlar det om att på samma sätt hantera produkterna på ett tryggt och säkert sätt även inom den gröna omställningen. Våra kunder ser potentialen i grön vätgas och investerar mer i dessa projekt.”

Samarbete är nyckeln för att lösa den gröna omställningen

”Alnab Armatur samarbetar med många kunder som investerar i nya vätgasprojekt och vi måste vara en del av lösningarna för att kunna bidra till den gröna omställningen. Genom samarbete med andra aktörer i och utanför branschen fördjupar vi vår kunskap om grön vätgas, dess framställning och applikationer. För att lyckas med omställningen måste hela näringskedjan, från innovatörer och investerare till politiker och industrin, arbeta tillsammans”, säger Jan-Erik.

Varför är ni medlemmar i Vätgas Sverige?

”Vi ser Vätgas Sverige som en viktig plattform för nätverkande, kompetensutveckling och omvärldsbevakning. Det är viktigt för oss att vara en del av lösningen och inte stå på perrongen när tåget går”, säger Jan-Erik Larsson.

Behov att öka kompetensen och medvetenhet om nyttan med vätgas

” I dag är det många som inte känner till de olika användningsområdena för vätgas. Det är därför avgörande att öka kompetensen och medvetenhet om nyttan med vätgas för att kunna driva innovation, säkerställa säker hantering och främja den gröna omställningen. ”

”Vi ser att Vätgas Sverige har en viktig roll för att sprida kunskap och förståelse för vätgasens potential i den gröna omställningen,” avslutar Jan-Erik Larsson.