Renare transporter i Norden med vätgasinitiativ

Statkraft och Everfuel ansluter sig till Hyundai, Toyota och Vätgas Sverige i ett EU-finansierat initiativ för vätgas inom transport i Sverige.

Vätgas Sverige tar över rollen som projektledare för Nordic Hydrogen Corridor (NHC) vars syfte är att tillhandahålla emissionsfria transportlösningar med vätgas i Sverige. Initiativet inkluderar bränslecellsfordon samt produktion och distribution av grön vätgas. Statkraft, Europas största producent av förnybar energi och Everfuel, leverantör av komplett distribution för grön vätgas går in som nya partners. Fordonstillverkarna Hyundai och Toyota fortsätter som partners enligt tidigare.
Omkring 40 kommuner och städer har uttryckt sitt intresse för vätgas som en lösning för nollemissionstransport i Sverige. Partnerna inom NHC arbetar vidare med att utreda de mest kvalificerade orterna för att säkerställa att det finns tillräcklig efterfrågan innan man fattar investeringsbeslut och går över i implementeringsfas. Den totala budgeten uppgår då till 200 miljoner SEK och delfinansieras av EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF).
En ökad användning av bränslecellsfordon har av EU-kommissionen pekats ut som ett viktigt steg för att få en emissionsfri transportsektor. Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik får man avgasfria fordon med rent vatten som enda utsläpp. Den vätgas som tankas i Norden ger heller inte några klimatpåverkande utsläpp vid framställandet eftersom den produceras av förnybar energi.
För mer information kontakta:
Björn Aronsson, Verksamhetsledare Vätgas Sverige 0704-71 99 50, bjorn.aronsson@vatgas.se