Grön vätgas produceras till havs

Siemens Gamesa, världens största tillverkare av havsbaserad vindkraft, investerar tillsammans med bolagets huvudägare, Siemens Energy 120 miljoner i vätgasteknik. Från energin av de havsbaserade vindkraften kommer vätgas att produceras via elektrolys av avsaltat vatten. Det rapporterar Reuters.
Storleken på vindkraftsparken uppskattas att bli mellan 100 till 200 megawatt och vätgasproduktionen beräknas starta i mitten av 20-talet. Siemens inriktar sig på stora kemiföretag och industrier inom exemplevis stålbranschen, där kol ersätts av det gröna vätet. Anläggningen kommer troligen hamna på tyskt vatten, i Östersjön eller Nordsjön. Vätgasen kommer att distribueras till land via pipeline.
Vätgasen kommersiellt gångbar
Marknaden ställer sig positiv till satsningen. Direkt efter beskedet att Siemens satsar på spjälkning till havs, steg aktiekursen för Siemens Energy med 2% och Siemens Gamesa’s kurs gick upp 1.3%.
– Det handlar om att utveckla en kommersiellt gångbar produkt, säger Christian Bruch, VD för Siemens Energy till Reuters.
– Jag känner inte till något annat bolag som kombinerar vindkraft med elektrolys och högspänningsteknik till havs i ett och samma projekt, säger Christian Bruch.
Christian Bruch tillägger att havsbaserad vindkraft för produktion av vätgas är bara en av flera alternativ för att nå utsläppsmålen.
– Vätgas är en central del, med det är inte den enda lösningen, säger han.
Siemens har redan nått målen för förnybar energi
Projektet med havsbaserad vindkraft visar tydligt att Siemens tror på produktion av vätgas som en central beståndsdel för att Europa ska kunna leva upp till Parisavtalet. Siemens Gamesa driver utvecklingen av grön energi och har nått sitt mål om 100 procent förnybar energi snabbare än förväntat.  Samtidigt sätter företaget upp nya mål för att säkerställa en koldioxidneutral verksamhet fram till 2050.
Företaget deltar också i det nya projektet Oyster, som undersöker möjligheterna att ansluta ett havsbaserat vindkraftverk direkt till en elektrolysanläggning och
därmed kunna transportera grön vätgas till land.Bakom projektet finns ett konsortium bestående av ITM Power, Ørsted, Siemens Gamesa Renewable Energy och Element Energy. Gruppen har precis fått 5 miljoner euro för projektet från Europeiska kommissionens gemensamma företag för bränsleceller och vätgas 2, FC H2-JU.
Tyskland siktar på att bli ledande vätgasnation
Siemens planer på grön vätgasproduktion stöds av den tyska regeringen, som har öronmärkt 9 miljader euro för att kickstarta den nationella vätgasindustrin och för att bli en global ledare inom vätgas.
– Grön vätgas är en möjlighet som man bara får en gång i livet, vad gäller innovation och industri, säger Tysklands forskningsminister Anja Karliczek
Hög efterfrågan på vätgas i Europa
Även om de flesta vätgasprojekt i Europa befinner sig i pilotstadiet, så uppskattar EU att år 2050 har man satsat hissnande 470 miljarder euro på grön vätgas och att den kommer generera en miljon nya jobb i Europa. Nedan illustration visar efterfrågan på vätgas per industri:

Källa: Reuters, Ny Teknik
Bild©en modell av en vindturbin från Siemens Gamesa. REUTERS/Vincent West/File Photo