Mariestad visar vägen till ett hållbart samhälle

På grund av att priserna på förnybar energi har rasat de senaste åren tillsammans med lägre kostnader för elektrolysörer, har intresset för förnybar vätgas ökat. Eftersom vätgasen endast släpper ut vattenånga blir den intressant för energiomställningen som alla världens länder står inför.
Mariestad är kommunen som har satsat på vätgas på riktigt, långt innan EU pekade ut vätgasen som central för att nå våra klimatmål. Mariestad är en föregångare som vågar testa vätgasen inom olika användningsområden: till drivmedel, för att lagra förnybar energi, eller för att värma upp kommunens fastigheter. Satsningarna är en del av konceptet ”ElectriVillage”, där Mariestad arbetar med att nå Parisavtalets klimatmål. Det har gjort att Mariestads kommun blivit utnämnd av Unesco till ett modellområde för hållbar utveckling (biosfärområde).
– Det har blivit ett varumärke för kommunen. Intresset är väldigt stort, många hör av sig och vill veta mer om vad vi gör. Innan coronapandemin hade vi över hundra grupper från kommuner och företag som kom på studiebesök, säger Susanne Wallnér, utvecklingsstrateg i Mariestad till Dagens Nyheter.
Bakgrunden till satsningarna i ”ElectriVillage” är att kommunen var tvungen att hitta nya lösningar för att förbli attraktiv och generera arbetstillfällen, när ortens stora arbetsgivare Electrolux, lade ner sin verksamhet 2015. Kommunens lösning blev att satsa på hållbarhet och nya branscher.
– Så fort man pratar miljö och klimat är alla intresserade, men det får inte kosta någonting. Vi säger tvärtom – en kommun måste gå i täten och våga satsa. En del projekt kommer inte att flyga men några kommer att göra det, säger Johan Abrahamsson, kommunalråd (M) till Dagens Nyheter.
Först i världen med en grön tankstation
Dagens Nyheter skriver  om Mariestad som blev först i världen med en tankstation för grön vätgas, som är ”off grid”, utan uppkoppling mot elnätet. Tankstationen är unik, den är den enda i världen som producerar vätgasen på plats. Den är strategiskt placerad utefter E20, strax utanför tätorten. I nuläget har Mariestads kommun 14 vätgasbilar i sin bilpark. Trots att det i nuläget är svårt att få tag i vätgasbilar, tror Johan Abrahamsson att de kan vara uppe i 35-40 bilar inom två år och då räknar kommunen att satsningen ska löna sig.
Än så länge finns det totalt fem gasmackar i Sverige, men tanken är att det ska bli fler inom kort. Bland annat är EU med och finansierar en vätgaskorridor i Norden, Nordic Hydrogen Corridor (NHC). Vätgas Sverige är projektledare och samarbetar med flera partners i projektet. Hittills har Markaryd, Helsingborg och Uddevalla visat intresse för en vätgastankstation i sin kommun.
Vätgasbilar är egentligen en slags elbil, som tankas med vätgas som sedan omvandlas till el i en bränslecell medan man kör. Räckvidden är längre än en elbil och den går fortare att tanka än att ladda batterier. Intresset för vätgastekniken i tunga fordon är stort och flera stora lastbilstillverkare går samman för att utveckla vätgasdrift. Bland annat Volvo AB och Daimler.
Ytterligare ett delprojekt i ”ElectriVillage” är en förskola som kommer att bli självförsörjande på energi. Dessutom pågår just nu en utredning om vätgasen kan ersätta diesel i tågen som trafikerar Kinnekullebanan. Både vätgasmacken och förskolan har solceller på taken för att producera el. Överskottet lagras med hjälp av vätgasen för att användas när den behövs.
DN:s artikel om Mariestads vätgassatsningar.
Källa: Dagens Nyheter, Mariestad.se
Bild@Från digital broschyr ElectriVillage på Mariestad.se