Cortus Energy levererar syngas till Höganäs AB för första proveldning i värmeugn

Höganäs AB fick under tisdagen en första provleverans av syngas från vår medlem Cortus anläggning för förnybar energi i Höganäs. Den gröna energigasen har använts för proveldning i den värmningsugn som konverterats för drift med syngas att ersätta naturgas. Testet har genomförts med bra resultat för båda parter.
Testet är en del i de förberedelser som görs inför kommande mer omfattande leveranser efter den ombyggnad av Cortus anläggning som startar under nästa vecka.
”För oss på Cortus är det ett betydande steg framåt att få genomföra en provleverans till Höganäs. Vi kan nu starta vårt ombyggnadsprojekt med insikten att våra syngasleveranser mot Höganäs AB kommer ge avsett resultat. Ett resultat som vi nu vågar hoppas inte är alltför långt borta”, säger Håkan Sigfridsson VD för Cortus Energy.
Cortus Energy
Cortus Energy är ett cleantech-bolag som grundades 2006. Bolaget har en egenutvecklad och patenterad förgasningsteknik som kallas för WoodRoll. Denna teknik omvandlar biomassa genom termisk förgasning till en ren och förnyelsebar energigas med högt energivärde. Energigasens höga kvalitet gör den lämpad att ersätta fossila bränslen och kan användas för fordon, industri- och elproduktion.
http://www.cortus.se
Bild@cortus.se