Qarlbo ny huvudägare i vätgasbolaget Nilsson Energy

Som ett viktigt led i Nilsson Energys tillväxtstrategi har Qarlbo AB gått in som huvudägare och långsiktig investerare i bolaget.
Qarlbo har förvärvat aktier motsvarande 51% av aktieinnehavet. De tre ursprungliga grundarna Hans-Olof Nilsson, Martina Wettin och Pontus Lundgren kvarstår som delägare och ledningsgrupp. Pontus Lundgren fortsätter som VD. I samband med förvärvet tillträder även Jan Sinclair rollen som Nilsson Energys styrelseordförande. Qarlbos representanter i styrelsen blir Per-Arne Blomquist och Stefan Holmér.
Qarlbos investering möjliggör en kraftfull expansion och avser förstärka Nilsson Energys position som ett progressivt energibolag och systemintegratör med vätgas som energibärare. Qarlbo ser ytterligare potential i vätgas och investeringen i Nilsson Energy blir också en plattform för fortsatta investeringar i sektorn.
Tillsammans med Qarlbo får vi ännu bättre förutsättningar att vidareutveckla Nilsson Energy och kan bygga en än starkare organisation och plattform för vidare expansion. Det känns stimulerande att arbeta tillsammans med Qarlbo, vi kompletterar varandra fantastiskt bra. Tillsammans kommer vi att bygga ett långsiktigt starkt bolag, säger Pontus Lundgren, VD i pressmeddelandet från Nilsson Energy.
Vi gillar det vi ser i Nilsson Energy. Ett entreprenörsdrivet företag med bra produkter och en stark position inom ett viktigt och växande område. Genom att bli ägare i Nilsson Energy vill vi bidra till att stärka bolagets möjligheter att växa och utvecklas ytterligare, säger Qarlbos VD Per-Arne Blomquist i pressmeddelandet från Nilsson Energy.