Stort intresse i Tyskland för Plagazianläggningen som omvandlar sopor till grön vätgas

En viktig milstolpe har uppnåtts i veckan då svenska cleantech företaget Plagazi och tyska återvinningsföretaget Neue Energien Premnitz, presenterade färdigställandet av den första fasen av Plagazianläggningen som byggs utanför Berlin.  
Anläggningen som kommer att tillverka grön vätgas av avfall, uppförs i den tyska staden Premnitz, utanför Berlin. Stadens borgmästare, Ralf Tebling, har bjudit in en delegation av Tysklands främsta vätgasexperter, näringsliv och akademin till stadshuset för att höra  Plagazi och Neue Energien Premnitz presentera det unika projektet och planerna framöver.
– Jag tycker projektet är mycket spännande. Det behövs och behöver stöd från federala myndigheter, säger, Stefan Kaufman chef för  Germany’s Innovation Commissioner for Green Hydrogen i en pressrelease från Plagazi.
Plagazianläggningen i Premnitz, som kommer att vara den första som byggs i Europa, beräknas vara färdigställd 2023 och kommer att producera 7500 metric ton vätgas per genom 44000 ton avfall. Eftersom anläggningen kommer att ta till vara på avfall som inte återanvänds idag, kommer den vara ett välkommet bidrag till den cirkulära ekonomin. När grön vätgas ersätter fossila bränslen och traditionell sopförbränningsteknik växer ny industri fram samtidigt som det löser betydande avfalls- och miljöproblem i världen.
Läs mer i pressreleasen från Plagazi
Bild@Plagazi