Trelleborg kommer att använda grön vätgas i stadsutvecklingen

I samband med de storsatsningar Trelleborgs kommun nu gör i infrastruktur, näringsliv och stadsutveckling har man bland annat valt att satsa på grön vätgasteknik för att bygga ett hållbart samhälle och energisystem. Trelleborgs Energi kommer tillsammans med Vätgas Sverige att arbeta fram en vision av hur vätgasen kan integreras i Trelleborgs samhällsutveckling och krav på klimatneutralitet.
– Trelleborgs Energi ser den stora potentialen för kommunen när det gäller en hållbar samhällsutveckling. Att integrera modern, grön vätgasteknik när vi genomför utvecklingen av staden och hamnen, innebär ett hållbarare samhälle och en hälsosammare miljö för kommuninvånarna. Vi har höga förväntningar på vad omställningen kan innebära för att skapa jobb, utbildningsmöjligheter och långsiktiga mervärden för Trelleborg, säger Magnus Sahlin VD för Trelleborgs Energi.
Tillväxtkommunen Trelleborg genomför just nu flera stora samhällsbyggnadsprojekt. Ett av dem är Kuststad 2025, som innebär 7000 nya bostäder i hamnområdet och intilliggande industriområde. Staden har lagt fram ett förslag till en östlig ringväg och ökar därmed tillgängligheten till Business Center Trelleborg där kommunen planerar för framtidens logistiklösningar och möjlighet till omlastning mellan väg, järnväg och sjöfart.
Det kommunala energibolaget Trelleborgs Energi har tillsammans med Trelleborgs kommun lagt fram ett helhetsförslag till Miljömålsprogram angående målet att bli en av Sveriges mest klimatsmarta kommuner. Vätgas är en av flera tekniker som har valts ut för att uppnå kommunens klimatmål och Trelleborgs Energi arbetar på en färdplan för grön vätgas, dvs. vätgas som är producerad av förnybar energi, för en hållbar samhällsutveckling.
Vätgas Sverige är med som rådgivande part och hjälper till att utveckla konkreta projekt och sätta upp förslag på genomförandeplaner och delmål. Vätgas Sverige har nyligen bistått Trelleborg med hjälp att skicka in ansökan till European Clean Hydrogen Alliance, vilket kan ge tillgång till matchmaking med externa intressenter och projekt, samt extern finansiering för prioriterade samriskprojekt.
– Trelleborg har med sina unika förutsättningar stor potential att integrera grön vätgas brett i samhället: i boenden, transporter, hamnen och logistikcenter. Vi ser även andra möjligheter för vätgas inom bland annat vindkraften, jordbruket och industrin, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige.
Att integrera vätgas i samhället innebär stora möjligheter för flera aktörer, även kommersiella aktörer inom det lokala näringslivet. Carl Koinberg Henrikson, affärsingenjör på Trelleborgs Energi säger:
– Trelleborgs vätgassatsning ger på kort sikt företag möjlighet att ställa om fordon till utsläppsfria, vilket idag är en konkurrensfördel. Vätgasfordon har snabb tankning och lång räckvidd, vilket ofta är avgörande för kommersiella aktörer. Vi ser gärna att lokala företag som vill vara del i Trelleborgs satsningar kontaktar Trelleborgs Energi, då den framtida värdekedjan kan komma att innebära att nya kompetenser, tjänster och produkter kommer efterfrågas på orten. Exempelvis utbildning, ny service- och verkstadskompetens, potentiell tillverkning av komponenter och utrustning samt nya affärsmöjligheter kring fordon.
För mer information om Trelleborgs Energi:
Magnus Sahlin, VD Trelleborgs Energi, tel +46 734 42 25 73, magnus.sahlin@trelleborg.se
För mer information om vätgas i stadsutveckling:
Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige, tel + 46 70 471 99 50, bjorn.aronssson@vatgas.se
För mer information om Vätgas Trelleborgs Energi:
Carl Koinberg Henrikson, Affärsingenjör Trelleborgs Energi, tel +46 708 31 00 35, Carl.Koinberg-Henrikson@Trelleborg.se
Mer information om Kuststad Trelleborg: https://www.trelleborg.se/bygga-bo-miljo/stadsutvecklingsprojekt/kuststad-2025/
Se video om Trelleborgs Energi: https://www.youtube.com/watch?v=gx2-8PZsPow&t=5s
Bilder: Trelleborgs Kommun