Vätgas som bränsle skulle kunna minska utsläpp från vägtransporter med 70 procent

Fördelarna med vätgas som bränsle uppmärksammas alltmer. En ny forskningsrapport från Högskolan i Gävle visar att vätgasdrivna lastbilar skulle kunna minska utsläppen från transporter till och från Gävle hamn med 70 procent.

I rapporten har Peder Zandén Kjellén, forskare i miljövetenskap, samlat in data om vägtransporter som trafikerar Gävle hamn. 190 lastbilar som dagligen transporterar gods till och från hamnen har undersökts.

– Vätgas är framför allt intressant för tunga transporter. Skulle alla dessa lastbilar ersättas och köras på vätgas producerad med svensk elmix kan utsläppen minska med 70 procent. Att ersätta lastbilar med vätgaslastbilar kan alltså markant minska utsläppen från vägtransporter, säger Peder Zandén Kjellén i ett pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet från Högskolan i Gävle här.