Småskalig vätgasproduktion och självförsörjande hus redan verklighet i Sjöbo

Bildtext: Martina Wettin, Hans-Olof Nilsson från Nilsson Energy tillsammans med Kent Tillberg, AB Sjöbohem på invigningen av vätgasanläggningen Hydrobust

I Sjöbo sprudlar entusiasmen och innovationen när det gäller att hitta klimatsmarta lösningar för el och bränsle. När kommunägda AB Sjöbohem ville att deras fastigheter skulle vara självförsörjande på grön el och samtidigt producera vätgas till sin fordonsflotta för att fasa ut fossila bränslen, gick processen snabbt. På bara ett år har företaget gått från planering till att driftsätta en anläggning för vätgasproduktion. I september invigdes Hydrobust med många glada, hoppfulla deltagare på plats.

Med hjälp av solceller och vindkraft som är placerade på fastigheten, produceras grön el. Överskottet av elen omvandlas med hjälp av elektrolysörer för att framställa energibäraren vätgas. Vätgas lagras sedan på plats för att användas vid tidpunkter när solen inte lyser eller det inte blåser tillräckligt. Restproduktionen från processen är vatten. Längre fram finns planer att bygga en vätgasmack och fasa ut samtliga fordon som drivs på fossila bränslen och gå över till bränslecellsfordon.
– Ska vi kunna lösa våra klimatutmaningar och bli ett fossilfritt samhälle 2030, måste vi börja agera istället för att prata. Vi har börjat småskaligt, men tanken är att vi ska bygga flera anläggningar de närmsta åren. Arbetet med denna anläggning har öppnat så många dörrar och vi är bara i början av resan, säger Kent Tillberg förvaltningschef på AB Sjöbohem.
Ett möte med energibolaget Nilsson Energy blev startskottet för Sjöbohems planer kring att ta kontroll över var energin kommer ifrån. Genom att producera elen lokalt, säkerställer Sjöbohem fossilfritt i alla led samtidigt som de blir helt självförsörjande.
– Kompetensen att anlägga småskalig, decentraliserad energiförsörjning utan koldioxidutsläpp finns redan. Vi på Nilsson energy är glada över att vara en del av Sjöbohems spännande vätgasresa, säger Martina Wettin, medgrundare Nilsson Energy.
Fakta och siffror om Vätgasanläggningen hos AB Sjöbohem

AB Sjöbohem producerar förnybar energi. Fullt utbyggd kommer anläggningen bestå av drygt 800 solpaneler med en installerad effekt på 269 kWp och ett vindkraftverk. Vätgasdelen består av en elektrolysör, bränslecell samt gaslager.

-Lagringskapacitet på 3 000 kWh el
-Lagringskapacitet på 3 000 kWh värme
-Vätgasen produceras via elektrolys av vatten
-Vid användning av vätgas bildas det vatten igen

Av elen som produceras i egna solceller används ca 64 MWh för eget bruk och ca 169 MWh skickas ut på elnätet. Alla siffror är ungefärliga och baserade på beräkningar från leverantörerna.


 
 
 
 
 
 
 
 
Vindkraftverket som förser fastigheterna i Sjöbo med lokalproducerad, grön el.