Världsunik föregångare inom hållbar vätgasproduktion och energilagringslösningar till Gateway Säve

Energibolaget Nilsson Energy, en pionjär inom grön vätgasproduktion, väljer att etablera sig på Gateway Säve. Här kommer man att utveckla och producera nyckelfärdiga containerbaserade system för energilagring och elförsörjning till bland annat fastigheter. Närheten till de andra aktörer inom hållbar mobilitet, och närheten till infrastruktur avgjorde valet av placering av etableringen.

– Vi är otroligt glada över att en föregångare inom fossilfria energisystemlösningar väljer att etablera sig på Gateway Säve. Det är ett kvitto på att vi verkligen är på väg mot att skapa ett nationellt centrum för fossilfri mobilitet både på marken och i luften på området, säger Mariette Hilmersson, region-vd på Castellum.
Bolaget Nilsson Energy konstruerade och byggde redan 2019 produktions- och solcellsanläggningen till den världsunika vätgasmacken i Mariestad. I anläggningen på Gateway Säve kommer företaget att utveckla och producera nyckelfärdiga containerbaserade energimoduler (RE8760 powerboxar) innehållande produktion av decentraliserad grön vätgas via elektrolys, batteri, lagrings- och bränslecellsteknik. Boxarna ska användas av företagets kunder för att stötta befintlig infrastruktur med el och värme, lagring av förnybar energi tills den behövs samt kunna erbjuda fossilfri mobilitet. Nilsson Energys lösningar sträcker sig över hela värdekedjan för vätgas.
Genom etableringen på Gateway Säve får vi – förutom optimala lokaler för vår upprampning av våra powerboxar – tillgång till en miljö där flera företag och kompetenser delar samma visioner och vill hitta lösningar för morgondagens energi och hur den ska kunna bidra till en mer hållbar planet. Tack vare Gateway Säve kan vi på hemmaplan etablera en åtråvärd och efterfrågad vätgashub, säger medgrundare och styrelseledamot Martina Wettin.
Vi ser ett tydligt intresse kring många företag som sysslar med att utveckla och producera hållbara lösningar inom transport- och energibranschen som fått upp intresset för det kluster av innovativa aktörer och företag som just nu samlas på Gateway Säve. Man ser en styrka att i vardagen ha sin arbetsplats i närheten av likasinnade, vara på plats där det händer och att träffas i restaurangen eller ta en kaffe och utbyta erfarenheter och lösningar, säger Ulf Östermark, utvecklingschef för Gateway Säve.
Redan från och med hösten 2021 hyr Nilsson Energy temporära lokaler av Castellum och kommer att flytta in i sina nya kundanpassade lokaler våren 2022.
För ytterligare information kontakta:
Ulf Östermark, Utvecklingschef på Gateway Säve, Castellum Väst, 0708-72 77 08
Om Gateway Säve
På Gateway Säve, 15 minuter från Göteborgs centrum och Nordens största hamn skapar vi en världsunikplats för hållbar logistik och mobilitet. Tre miljoner kvadratmeter framtidstro. Mitt i ett av Norra Europas starkaste och mest innovativa industriella kluster. Välkommen till platsen där världsledande utveckling av hållbar logistik och mobilitet blir verklig.