Temamöten om vätgas

Nu drar vi igång ett antal temamöten för att diskutera vätgas från olika perspektiv. Vi kommer att bjuda in intressanta gäster från industrin, akademin, offentlig sektor samt politiken för att ge sin syn på vätgasfrågan. Du som lyssnar kommer bland annat ta del av analyser av vätgasstrategin, hur grön vätgas används inom industrin, hur vätgasen kan bidra i en hållbar stadsutveckling och hur  tillväxtbolag arbetar inom vätgas.
I det första mötet i vår serie, kommer vi att ge en kort sammanfattning av vätgasstrategin som Energimyndigheten fått i uppdrag att redovisa till regeringen 25 november. Vi kommer att diskutera vätgasstrategin ur olika perspektiv och vilka hinder och möjligheter vi ser.
Samtliga temamöten finns i vår kalender https://vatgas.se/events/kategori/frukostwebbinarium/
Varmt välkommen att anmäla dig till våra temamöten. Om du missat något finns inspelningen på YouTube .