Temamöte: Vätgas i industrin

Vätgas kan användas som insatsvara i industrins processer och allt fler industrier satsar på vätgas för att få ner koldioxidutsläppen. I den nationella vätgasstrategin från Energimyndigheten står det att vätgasen kan stärka Sverige som föregångsland inom energi- och klimatområdet samt bidra till fortsatta export- och investeringsmöjligheter och därmed tillväxt och fler arbetstillfällen. Energimyndigheten föreslår två mål: till 2030 ska det skapas förutsättningar för 5 GW elektrolysörskapacitet (produktionsenhet för vätgas) och till 2045 ytterligare 10 GW.
Hur ser industrin på målen från Energimyndigheten? Vad för projekt arbetar man med idag? I vårt nästa temamöte diskuterar vi vätgas i industri och gästas av ABB och Uniper. Ta en morgonkaffe tillsammans med oss 15 december 8-8.45 och få insyn i senaste vätgasutvecklingen.
Anmäl dig här ➡️ https://vatgas.se/event/frukostwebbinarium-vatgas-i-industrin/