Jämtkraft är medlem nummer 100!

Vätgas Sverige växer och fler och fler väljer att ansluta sig till organisationen. Energibolaget Jämtkraft är en av dem och de blev vår hundrade medlem. Jämtkraft är ett energibolag som ägs av tre jämtländska kommuner: Östersund, Åre och Krokom. De har cirka 450 anställda och producerar till största del förnybar energi från sol-, vind- och vattenkraft samt restprodukter från skog och från trä- och skogsindustri.
Förra året lanserade Jämtkraft tillsammans med ett antal övriga aktörer en färdplan för grön vätgas i Jämtlands län. Färdplan för grön vätgas i Jämtlands län” handlar om att ersätta fossil energi med förnybar, att utveckla effektiva system för att flytta energi i tid, rum och form samt att bygga ett ekosystem där industriell och regional utveckling kombineras med fossilfri konkurrenskraft.
Jimmy Anjevall, projekt- och affärsutvecklare på Jämtkraft i Östersund, var på besök hos kansliet i Göteborg, när han fick det glada beskedet att de var Vätgas Sveriges hundrade medlem.
– Vad kul att vi är medlem nummer hundra! Vi gick med i nätverket för att det kändes naturligt att vara en del av sammanhanget både i Sverige och inom EU. Förhoppningsvis kommer vi även att göra affärer med de andra medlemmarna.
Jämtkrafts strategi bygger på hela värdekedjan för vätgas: produktion, lagring, distribution och användning av vätgas både som drivmedel och råvara. De satsar hårt på vätgas och har flera spännande projekt på gång. Jämtkraft ser vätgasen som en nödvändig del i omställningen i såväl energisektorn som transportsektorn.
– Tack vare ett avtal vi slöt med Svenska kraftnät, som innebär 500 MW överföringskapacitet till Östersund har vi förutsättningar för etableringar av elintensiva industrier. Produktion av grön vätgas skulle kunna vara en sådan, säger Jimmy Anjevall.
Bland annat arbetar Jämtkraft med att komplettera kraftvärmeproduktionen i länet med ett steg, som förenklat innebär att samla in biogen koldioxid. Koldioxiden sammanförs med förnybar vätgas för att få bl.a biojet, som är ett fossilfritt flygbränsle, och andra elektrobränslen.
Jämtkraft arbetar även tillsammans med Inlandsbanan, som sträcker sig från Mora till Gällivare. Den ägs av de 19 kommuner som ligger längs bansträckningen. Tillsammans med flera andra aktörer undersöker de möjligheter att elektrifiera inlandsbanan och bygga om tågen till vätgasdrift.
Stort tack för besöket Jimmy och välkommen tillbaka hälsar vi på Vätgas Sverige.
Läs mer om Jämtkraft: https://www.jamtkraft.se/om-jamtkraft/