Energimyndigheten finansierar vätgascentrum där Insplorion är samarbetspartner

Kompetenscentrumet TechForH2 kommer att tilldelas medel av Energimyndigheten för perioden 2022-2026. TechForH2 leds av Chalmers tekniska högskola med samarbetspartners som RISE, Siemens Energy, PowerCell Sweden, Scania, Volvo GTT, GKN Aerospace, Oxeon, Stena Teknik, Johnson Matthew och Insplorion. Total budget är omkring 162 miljoner kronor under den första femårsperioden.
Energimyndigheten har beviljat elva nya kompetenscentra med det övergripande målet att stärka forskning och innovation i världsklass inom områden av strategisk betydelse för ett hållbart energisystem. Insplorion är en del av centret ”Teknologier och innovationer för en hållbar framtida vätgasekonomi” TechForH2, med specifikt fokus på utmaningar för mobilitetsapplikationer inom tunga transportlösningar.
TechForH2 är ett center för utveckling av tekniker för en mer hållbar vätgasekonomi. Centret kommer att dra igång fem projekt när det startar, inklusive ett med fokus på vidareutveckling av Insplorions vätgassensorplattform med syfte att förbättra prestandan för nya applikationsområden för att till exempel verka under högtrycksförhållanden.
“Att Energimyndigheten nu satsar på TechForH2 är ytterligare ett bevis på att strategiska investeringar går till vätgas som därmed framstår som ett starkt grönt alternativ när vi transformerar våra energisystem. Detta kompetenscenter kommer att förbättra prestandan på vår vätgassensor utifrån industrins behov och ytterligare etablera den som den självklara sensorn för både säkerhets- och processkontrollapplikationer inom vätgasområdet. Det är stort att vi är en del av det starka industriella nätverk som är knutet till universitetets tekniska utveckling av vätgasanvändning”, kommenterar Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.
Läs mer om Insplorion! 
Bildkälla: Insplorion