PowerCell investerar i solceller och elektrolysör för att skapa industriell testbädd samt egen vätgasframställning

PowerCell Sweden AB har beslutat att utrusta företagets befintliga anläggning i Göteborg med en helt integrerad solcellsbaserad lösning för egen produktion av grön vätgas. Installationen, som förväntas stå färdig under andra halvan av 2022, kommer att fungera som en industriell testbädd för affärsutveckling, samtidigt som den hjälper PowerCell att bli självförsörjande med vätgas och ha en egen decentraliserad energiproduktion för att lagra el.Genom den här installationen kommer vi att både kunna öka vår försäljning och accelerera vår hållbarhet”, säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.
De beslutade installationerna omfattar bland annat solpaneler som kommer att installeras vid PowerCells fabrik på Ruskvädersgatan, Göteborg, och en elektrolysator som ska omvandla solenergi till så kallat grönt väte som är helt miljömässigt hållbart. Det producerade vätet kommer bland annat att användas i PowerCells laboratorier, där bränsleceller kontinuerligt utvecklas och testas, och de producerade bränslecellsstaplarna och bränslecellssystemen testas innan leverans till kunder. Laboratoriet är det största och mest avancerade vätelaboratoriet i norra Europa. Idag tar PowerCell emot vätgas med lastbil från externa leverantörer.
”Med den här installationen kommer vi att kunna ersätta den köpta vätgasen med egenproducerad vätgas vilket kommer att minska antalet miljöpåverkande lastbilstransporter till vår anläggning. Vi kommer också att använda vätgasen för att med hjälp av ett av våra egna stationära bränslecellsbaserade kraftsystem framställa el som kan användas både som reservkraft och för att driva olika applikationer, såsom laddning av elbilar”, säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.
Förutom att tillhandahålla sin egen väte- och elkraft PowerCell, kommer anläggningen också att fungera som en kombinerad test- och demonstrationsanläggning för decentraliserade och hållbara energisystem för kunder och intressenter. Intresset för kompletta anläggningar som använder lokalt producerat väte i kombination med bränsleceller växer kraftigt eftersom det både kan bidra till att lösa problemen med bristande tillgång till el och generera en källa till el.autonom kraftförsörjning.
”Vi behöver på ett mer handfast sätt visa marknaden att teknologi, produkter och integrerade lösningar finns att tillgå redan idag och att man inte behöver vänta till 2025 eller 2030 som vi ibland hör när det gäller åtaganden om ökad hållbarhet. Nu går vi före och sänker tröskeln för intresserade kunder genom att visa att såväl riskerna som komplexiteten minskar när de kan köpa den här typen av kompletta installationer. Genom att också kunna visa våra kunder hur dessa fungerar i praktiken får vi en unik möjlighet att erbjuda dem kompletta anläggningar för framställning av grön vätgas”, säger Richard Berkling.
När vi får frågan vad som kan göras för att accelerera omställningen till helt utsläppsfria energilösningar från politiker, analytiker och andra intressenter, så lyfter vi fram behovet av industriella testbäddar som kan bidra till att generera kunskap och erfarenhet av applikationerna eftersom det är centralt för slutkunden. Nu visar vi ledarskap genom att tillsammans med utvalda partner skapa en lösning som är kommersiellt tillgänglig och som kan skalas beroende på applikationsområde och kundens individuella behov.
Den nu beslutade installationen kommer att vara mycket flexibel och nyttjas utifrån behov och tillgång på energi. När tillgången på solenergi är god, alternativt när elpriserna i det fasta nätet är mycket låga, kommer vätgas produceras som därefter lagras lokalt för användning vid senare tillfälle. Vätgasen kan även komma att säljas externt.
”En av de stora fördelarna med vätgas är att den gör det möjligt att flytta energi i tid och rum. När det råder överskott på el kan energin omvandlas till vätgas som lagrad kan användas senare lokalt eller på annan plats”, säger Richard Berkling.
 
Text och bild källa: Powercell