Spillvärme från bränsleceller möjliggör hållbar drift i kalla miljöer

En vanlig ottomotor har en verkningsgrad på 30 procent. Bränsleceller är bättre, mer än 50% av vätgasens energiinnehåll konverteras till elektrisk energi och resten övergår i värme som kan tas tillvara för att öka den totala effektiviteten i systemen. Ett exemepel där värmen går att återanvända på ett smart sätt är applikationer med självkörande robotar, designade för nedkylda miljöer.
– När det blir kallt påverkas robotarnas batterier negativt och de börjar prestera sämre, då kan en kombination med bränsleceller lösa problemet, säger Sebastian Weber, teknisk chef på myFC i ett pressmeddelande.

I livsmedelsbranschens automatiserade lagerhantering är batteriernas förlust av kapacitet vid kyla ett problem. I temperaturer under 10 grader är effekten påtaglig.
– Handlar det om minusgrader minskar kapaciteten närmast exponentiellt. En automatiserad lagerrobot (AGV) som drivs med batterier i den miljön kommer oundvikligen att prestera betydligt sämre och hålla laddningen kortare tid, säger Sebastian Weber i ett pressmeddelande.
Spill som kommer till nytta. Bränslecellernas egenskap att de avger värme kommer till nytta i applikationer för kylda miljöer, exempelvis robotar som hanterar livsmedel. Värmen får systemets
köldkänsliga buffertbatterier att prestera bra torts att temperaturen går ner till kylskåpsnivåer.
Men batteridrivna robotar presterar sämre i nedkylda miljöer, något som skulle gå att avhjälpa om de drevs av en kombination av mikrobränsleceller och batterier. När lagerrobotarnas batterier kombineras med vätgasdrivna mikrobränsleceller ökar driftsandelen av tiden radikalt och batterierna får även en betydande förlängning av sin livslängd, vilket sparar kostnader och minskar behovet av att nyproducera batterier.
Vätgasen fylls på mycket snabbt. Det räcker med någon minut, sedan kan roboten rulla ut och arbeta igen med ett ständigt fulladdat batteri som borgar för möjligheten till snabba effektuttag när det behövs. Livsmedelsbranschen är ett segment där online-handeln har fått ett starkt genomslag på senare år, och där högautomatiserade lager används i allt större omfattning.
– De har dock problem med att kylan påverkar systemen negativt. Alla robotar som är batteridrivna påverkas, säger Sebastian Weber.
Läs mer.
Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se