Kommunikation mot myndigheter kring etablering av en vätgasinfrastruktur i Sverige

Vätgas Sverige erbjuder en möjlighet att lära mer om det spännande området vätgas och kommunikation kring ett nytt område med ett brett spann av målgrupper. Som student hos ges du möjlighet att träffa de mest framstående aktörerna inom området. Du kommer även få stöttning av ett dedikerat och kompetent team hos Vätgas Sverige. Det här är en unik möjlighet för dig som vill starta din karriär inom kommunikation, då rollen innebär en utmanande uppgift: att kommunicera i början av en marknadsetablering. Du ges även möjlighet att skaffa erfarenhet av kommunikation i EU-projekt.
Bakgrund
Utsläpp från transporter står idag för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. För att nå de klimatmål som satts upp, behöver utsläppen minska med minst 70% till 2030 jämfört med 2010. Att använda förnybar vätgas som drivmedel, är en viktig del i omställningen. Området är nytt och för att främja en vätgasstruktur i Sverige, stöttar EU med ett pilotprojekt – Nordic Hydrogen Corridor, som leds av Vätgas Sverige. Syftet med projektet är att etablera vätgastankstationer samt vätgasfordon i Norden. En del i projektet är kommunicera till myndigheter om det nya bränslet.
Din profil
Vi söker studenter inom kommunikation eller marknadsföring med fokus på målgruppsanpassad kommunikation. Vi ser gärna att du har ett intresse för hållbarhets- och miljöfrågor. Stämmer det här in på dig, så tycker vi att du ska söka uppsatsarbetet hos Vätgas Sverige.
Scope och längd
Vi önskar undersöka nedan frågeställningar:
-Hur sprida kunskap kring säkerhet och miljömässiga aspekter till relevanta aktörer i samband med en etablering av en vätgasinfrastruktur i Sverige?
Förnybar vätgas som drivmedel till landtransporter är ett relativt nytt område i Sverige. Därför är det viktigt att kommunicera till relevanta myndigheter kring säkerhetsföreskrifter och ramverk. Det är viktigt att målgruppen känner sig trygga med att de har den kunskap och utbildning som krävs för en massintroduktion av vätgastankställen och vätgasbilar. Målgruppen är tillståndsmyndigheter, besiktningsmyndigheter, brandskydd. I arbetet ingår även att undersöka kommunikationen av liknande etablering av alternativa drivmedel,till exempel elektrifiering eller naturgas
-Hur når man framtida kompetens?
Efter att ha fastställt hur kommunikation till berörda myndigheter ska implementeras är ett andra steg att studera hur information kring vätgas kan spridas till skolor och universitet i Sverige. Vi önskar studera hur vi säkrar att information kring alternativa, förnybara bränslen når ut till framtida kompetens.
Vi tänker att arbetet påbörjas till våren och presenteras efter 15-20 veckor enligt överenskommelse med din handledare på universitet. Vi föredrar att arbetet utförs av två studenter som arbetar tillsammans.
Ansökan
Välkommen med din ansökan genom att bifoga ditt cv och ett personligt brev där du motiverar varför du önskar göra detta exjobb hos Vätgas Sverige. Vi gör urvalet löpande. Vi ser fram mot din ansökan. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta kommunikationsansvarig på Vätgas Sverige: charlotte.blomberg@vatgas.se tel: 0733-710050.
Information om Vätgas Sverige
Vätgas Sverige är ett partnerskap som arbetar för en nödvändig energiomställning fri från klimatpåverkande utsläpp. Verksamheten bedrivs i form av en ideell förening och består av en styrelse, ett kansli och våra medlemmar. Medlemmar och finansiärer kommer från näringsliv, institut, kommuner, regioner, nationella myndigheter och föreningar. Vi finns i Göteborg och har ett omfattande nätverk såväl nationellt som internationellt.