Hynion tar en ledande roll på Sveriges vätgasmarknad

Hynion har ingått avtal om att förse bussar i Sandviken med vätgas och tar samtidigt över Lindes vätgastankstation i Sandviken för att leverera vätgas till både bussar och bilar. I och med förvärvet av vätgasstationen i Sandviken blir Hynion Sveriges största leverantör av nollutsläppsbränslet vätgas. Med tre stationer har företaget nu ett bra utgångsläge för att utveckla vätgasmarknaden inom transportsektorn.
Transdev Nord AB har nyligen investerat i två vätgasbussar och skall inom kort sätta dessa bussar i reguljär trafik på uppdrag av X trafik, som är kollektivtrafikföretaget i Sandviken. I samarbete mellan X-trafik, Linde och Hynion tankades bussarna i december för att slutföra den inledande utprovningen. Hynion kommer även framöver att ansvara för tankningen av bussarna när de går i reguljär trafik.
”Vi är mycket glada över detta samarbete. Att ha kompetenta och pålitliga aktörer i hela kedjan är avgörande för att de två vätgasbussar vi har investerat i skall kunna sättas in i reguljär trafik 2022,” säger Fredrik Beckius i Transdev Nord.
För att förse bussar och bilar i Sandviken med vätgas kommer Hynion även att ta över vätgastankstationen i Sandviken från Linde. Dialogen med Linde har pågått sedan Hynion tog över stationen på Arlanda i somras och Hynion tar nu över driften och ägandet av stationen i Sandviken från 1:a februari 2022.
Hynion håller redan på att planera för en permanent lösning för tankning av bussarna, så att dessa, och senare fler bussar, kan tankas på vanligt sätt vid vätgastankstationen i Sandviken. Samtidigt är stationen öppen för alla, både för de som redan har vätgasbilar och för de som planerar att köpa. Sandviken har legat långt framme när det gäller vätgasbilar och företag i staden har under flera år kört vätgasbilar som tankat på den lokala stationen.
” Vi är mycket nöjda med vätgasbilarnas funktionalitet. Nyligen har vi som första företag i Sverige i ett pilotprojekt öppnat upp för anställda att ha vätgasbilar som tjänstebilar och vi ser fram emot ett bra samarbete med en engagerad stationsoperatör som Hynion,” säger Johan Mildner, Country HR Coordinator Sweden på Sandvik Group.
”Vi konstaterar att det finns ett stort intresse för att använda vätgas i Sandviken, och att ett antal aktörer redan kommit i gång med vätgasbilar. När de första bussarna kommer i drift ser vi att Sandviken är en plats där vi kan bygga upp volym på stationen i ett tidigt skede. Vi kommer att arbeta aktivt med de lokala aktörerna för att säkerställa en positiv utveckling för vätgas som bränsle i
regionen,” säger Slavica Djuric, VD i Hynion Sverige.
Kontaktinfo:
Slavica Djuric, VD Hynion Sverige AB: +46730726076, sd@hynion.com
Ulf Hafseld, CEO Hynion AS: +47 908 94 153, uh@hynion.com
Om Hynion
Hynion bygger och driver vätgastankstationer i och runt de största städerna i Skandinavien. Företaget bygger på erfarenheter från de senaste 20 åren, bland annat med världsledande projekt som HyNor, CUTE, Utsira vind/väte, CEP Berlin, SHHP, NewBusFuel och H2ME för att nämna några. Företagsledningen besitter även lång erfarenhet av etablering och drift av uppstartsföretag, samt mångårig erfarenhet från bilbranschen.