OKG säljer fossilfri vätgas till extern marknad

Nu går kärnkraftsbolaget OKG in som producent och leverantör på vätgasmarknaden. Det första kontraktet med en extern köpare är underskrivet. Enligt avtalet ska den första leveransen av vätgas producerad med fossilfri kärnkraftsel genomföras i början på 2022.

Bakgrunden är att OKG sedan länge drivit en vätgasanläggning i anslutning till anläggningsområdet. Vätgasen som produceras används för att kyla generatorn på Oskarshamn 3. Numera är det endast Oskarshamn 3 som är i drift sedan de två äldsta reaktorerna är permanent stängda. Det innebär att det finns en överkapacitet på vätgas, som nu kommer till användning för andra ändamål.
– Inledningsvis handlar det om relativt små volymer. Men vi har såväl kompetens som anläggning och infrastruktur, och jag ser en mycket god potential att utvidga den här affären. Behovet av vätgas kommer att öka successivt, och vi har fått ett starkt stöd från våra ägare Uniper och Fortum att utveckla den här affärsmöjligheten, säger Johan Lundberg, VD OKG.
Med avtalet blir Oskarshamn den första kommunen i Sverige som kan erbjuda fossilfri vätgas producerad av kärnkraft.
– Det är naturligtvis jättekul. Vi vet hur viktig roll vätgasen kommer att spela för Sverige, men också att vi som kommun ska kunna nå våra klimatkrav. Jag ser framför mig att den vätgas som produceras på OKG också på sikt kan komma till nytta även i Oskarshamn när vi ställer om våra industrier och transporter, säger Andreas Erlandsson (S), kommunalråd i Oskarshamn.
Läs hela pressmeddelandet på Unipers hemsida.
 
Bild: OKG