OKG säljer fossilfri vätgas till extern marknad

Nu går kärnkraftsbolaget OKG in som producent och leverantör på vätgasmarknaden. Det första kontraktet med en extern köpare är underskrivet. Enligt avtalet ska den första leveransen av vätgas producerad med fossilfri kärnkraftsel genomföras i början på 2022.
Bakgrunden är att OKG sedan länge drivit en vätgasanläggning i anslutning till anläggningsområdet. Vätgasen som produceras används för att kyla generatorn på Oskarshamn 3. Numera är det endast Oskarshamn 3 som är i drift sedan de två äldsta reaktorerna är permanent stängda. Det innebär att det finns en överkapacitet på vätgas, som nu kommer till användning för andra ändamål.
– Inledningsvis handlar det om relativt små volymer. Men vi har såväl kompetens som anläggning och infrastruktur, och jag ser en mycket god potential att utvidga den här affären. Behovet av vätgas kommer att öka successivt, och vi har fått ett starkt stöd från våra ägare Uniper och Fortum att utveckla den här affärsmöjligheten, säger Johan Lundberg, VD OKG.
Läs hela pressmeddelandet här.
Bild@Uniper
Fakta Uniper – stabil elproduktion för industri och välfärd
Uniper är ett internationellt energibolag med ungefär 11 000 medarbetare och verksamhet i mer än 40 länder. I Sverige är vi ungefär 1000 medarbetare. Som en del av globala energikoncernen Uniper, är vi i Sverige en stor elproducent för industri och samhälle – och garant för trygg och stabil elförsörjning. Vi har produktionsanläggningar runt om i landet med fossilfri vattenkraft och kärnkraft samt ansvar för Nordens största topp- och reservkraft. Svenska bolag inom Uniper är huvudsakligen registrerade med Sydkraft som del av företagsnamnet.