Hyzon levererar vätgasbilar till den svenska logistikkoncernen MaserFrakt

Hyzon Motors Inc., en ledande leverantör av vätgasdrivna bränslecellsdrivna elfordon, tillkännagav idag undertecknandet av ett fordonsleveransavtal mellan MaserFrakt, en stor svensk transportkoncern, och Hyzon Motors Europe BV, Hyzons joint venture med Holthausen Clean Technology Investment B.V. Samarbetet markerar en milstolpe för att möjliggöra utsläppsfria långväga transporter i Sverige, eftersom det förväntas ta de första vätgasdrivna tunga lastbilarna i kommersiell drift till landet.

För att leda omställningen till hållbara kommersiella transporter i Sverige har MaserFrakt redan etablerat en flotta på 1500 fordon, varav hälften redan körs utan fossila bränslen; Hyzon-fordonen förväntas bli de första bränslecellselektriska fordonen i flottan. Vidare har MaserFrakt redan meddelat planer på att stödja utvecklingen av vätgasinfrastruktur, genom avtal om vätgasförsörjning med Svea Vind Offshore och en vätgastankstation med NEL.
Sverige har satt upp ett mål att minska fossila koldioxidutsläpp från inrikes transporter (exklusive flyg) med 70 procent till 2030. Den svenska regeringen har identifierat vätgas som en nyckelfaktor för nollutsläpp långdistanstransporter. MaserFrakt har fått stöd och finansiering för sina vätgassatsningar genom Energimyndigheten och Naturvårdsverket (Klimatklivet och Naturvårdsverket). Som en del av MaserFrakts deltagande i TRB Sverige AB, ett nätverk för hållbara bränslen och tunga transporter, har företaget förbundit sig att minska utsläppen med 70 procent inom den egna verksamheten till 2026.
”Hyzon är stolta över att vara en utvald leverantör för kunder som driver sin verksamhet mot de utsläppsmål som ställs av varje land i Europa”, säger Max Holthausen, VD för Hyzon Motors Europe. ”MaserFrakt AB blir det första företaget att sätta in en Hyzon vätgastung lastbil på vägen i Sverige. Den första ordern banar väg för framtida samarbeten för att utöka vätgasmobiliteten i Sverige.
Läs mer här!