Medlemsporträtt – Svea Vind Offshore

Vätgas Sverige vill uppskatta vår medlem Svea Vind Offshore, som bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen.

FN:s senaste klimatrapport visar att klimatförändringarnas allvarliga effekter inträffar tidigare än vad man bedömde i den senaste IPCC-rapporten 2014. Det är bråttom. 

– Vi har identifierat havsbaserad vindkraft och vätgas som energibärare som de mest effektiva metoderna ​för att bidra med mycket grön el men är ​även öppna för sol och annan icke fossil elproduktion. Alla lösningar som bidrar till att nå klimatmålen behövs – utsläppen av växthusgaser måste ner nu, säger Maria Brolin, Medgrundare på Svea Vind Offshore.  

Svea Vind Offshore samlar unik spetskompetens inom havsbaserad vindkraft och vätgassystem. De arbetar med att planera, anlägga och driva förnybar elproduktion ​samt utveckla gröna vätgasprojekt. I Mars 2018 hade de sin egna mötesserie Högbomötet där de bjöd in en rad intressenter, även Vätgas Sverige var med och deltog. 

Vi såg vätgasens potential för lagring, transporter och industrier tidigt. På Högbomötet såddes flera frön och området har vuxit kraftigt sedan dess, vi är glada att Vätgas Sverige och många andra har medverkat. Flera aktörer inom energibranschen börjar få upp ögonen för att vätgas är en av nycklarna i energiomställningen. 

Vi anser att kunnande och förmågan att tänka nytt, samarbeta och agera här och nu är avgörande för framgång och det är viktigt att det finns en stark branschorganisation i Sverige som belyser utmaningar och möjligheter vi står inför med den kraftiga utvecklingen på området. Vätgas ingår i ett hållbart samhälle, på flera sätt. Genom starka samarbeten ​underlättar vi ​utvecklingen och bygger tillsammans en bättre framtid, säger Maria Brolin, Medgrundare på Svea Vind Offshore.  

Läs mer om Svea Vind Offshore och deras arbete mot att göra Sverige mer hållbart här!
 
Vill du också dela med dig av varför just ditt företag är medlem i Vätgas Sverige? Kontakta: elsa.kayser@vatgas.se