Strandmöllen AB har lagt en inköpsorder på en 3MW elektrolysör från FEST GmbH

Det svenska företaget Strandmöllen AB har köpt en 3MW elektrolysör från FEST GmbH. Strandmöllen uppför en produktionsanläggning för att tillhandahålla grön vätgas till den svenska marknaden och elektrolysören kommer att tas i drift i juli 2023. Strandmöllens vätgasprojekt, som delfinansieras av Naturvårdsverket, är en del av ett större samarbete mellan Strandmöllen, Ljungby Energi, PS Energi samt Ljungby kommun.
Elektrolysören består av en behållarlösning, som gör det möjligt att utöka dess storlek och kapacitet med tiden. Projektets huvudmål är att minska CO2-utsläppen från tunga fordon och elektrolysören kommer att förses med grön energi från lokala vindkraftverk.
Projektet är en naturlig förlängning av Strandmöllens generella hållbarhetsfokus och är delvis finansierat av Naturvårdsverket.
Dennis Rasmussen, Technical Manager at Strandmöllen:“After thorough evaluation of potential vendors, we found FEST’s workmanship and level of quality very high. FEST has been very responsive and proactive in the discussions, and we are convinced that the corporation between Strandmöllen and FEST will be very successful.
Matthias Authenrieth, CEO at FEST: “The technical exchange and discussions with the team of Strandmöllen were always open minded and very cooperative. We highly appreciate the trust and confidence in our technology and team. Strandmöllen will be a fantastic reference in the H2 business and we are looking forward to a long-term partnership.”
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Finn Kofoed-Dam, VD, Strandmöllen, +46 372-155 12
Matthias Authenrieth, VD, Goslar, +49 5321 6870

Strandmöllen är en nordisk gasleverantör med ursprung i Danmark för mer än 100 år sedan. Idag har Strandmöllen anläggningar i Danmark, Sverige och Tyskland med mer än 250 anställda.
Om green-H2-systems (av FEST GmbH)
FEST GmbH med sitt varumärke ”green-H2-systems” är en tysk leverantör och tillverkare av kompletta PEM-elektrolysörsystem.

Pressrelease från Strandmöllen AB