Permascand och RES i gemensam utveckling av grön vätgasanläggning

Permascand satsar på att utveckla ett utvecklings- och teknikcenter för grön vätgas tillsammans med företaget RES. Vätgasanläggningen kommer utvecklas i Alby i Ånge kommun. – Det är en mycket positiv och intressant start att vi tillsammans kan bidra till ett utvecklingsprojekt av det här slaget, säger Peter Lundström, CEO på Permascand.
Permascand är tillverkare av elektrokemiska lösningar sedan 50 år tillbaka. Nu ska de satsa på en samutveckling av ett kommersiellt forskningscenter i den gröna vätgasfabriken som RES utvecklat i Alby, Ånge kommun i Sverige.
Syftet med projektet är att produktionsanläggningen ska användas för testning och utveckling av Permascands produkter, vilket möjliggör för väsentliga och viktiga resultat för projektet.
Det är en mycket positiv och intressant start att vi tillsammans kan bidra till ett utvecklingsprojekt av det här slaget. Det är i linje med Permascands tillväxtplan och byggandet av ett fullskaligt teknologicenter för att utveckla ny teknik för grönt väte på marknaden, vilket är en del av vår strävan efter ökad hållbarhet globalt. Att projektet dessutom har en lokal koppling gör det ännu mer intressant”, kommenterar Peter Lundström, CEO på Permascand.
RES som är världens största oberoende aktörerna inom förnybar energi, driver utvecklingen och etableringen av produktionsanläggning för grön vätgas i Alby. Enligt RES ska de kunna leverera grön vätgas till lokala industrier i årskiftet 2024/2025. Men det satsar även större, målet är att bygga ut avdelningen i större skala redan år 2026/2027.
This project is extremely important. We are at the forefront here and are contributing to a rapid transition to renewable energy. With this collaboration, we have the opportunity to create both local and global benefits. A sustainable future will benefit from more cross-border and innovative developments and collaborations like this”, säger Sigrid Nord, projektledare på RES.
Läs mer om Permascand, RES. 
Bildkälla: @RES