H2 Green steel och Statkraft i samarbete om förnybar el

Norska bolaget statkraft kommer leverera 2 TWh förnybar el per år till H2 Green Steels verksamhet i Sverige. Ett viktigt steg för Sveriges förnybara industri att visa på konkret och verkligt engagemang.  
Statkraft, Europas största leverantör av förnybar energi kommer förse H2 Green Steel med förnybar el under perioden 2026-2032. Den förnybara elen kommer från Statkrafts vattenkraftverk som ligger i norra Sverige.
H2 Green Steel vill genomföra den globala stålindustrins största tekniska förändring någonsin genom att eliminera nästan alla CO₂-utsläpp från stålproduktionsprocessen. För att lyckas leverera grön stål till europeiska länder behöver de en mycket stor mängd förnybar el. Samarbetet med Statkraft kommer möjliggöra för en stor del av denna leverans.
”Vi ser också fram emot att stödja utbyggnaden av ny förnybar kraft i regionen, och vi är öppna för att köpa kraft från projekt i alla stadier, storlekar och former, i baslast eller pay-as-produced avdrag”, säger Luisa Orre, Chief Procurement Officer, H2 Green Steel.
Läs mer om samarbetet på Statkraft och H2 Green Steel.
Bild från H2 Green Steel.