Ett event närmare en fullskalig vätgasomställning!

Toyotas vätgasseminarium den 9 Juni bjöd på en spännande dag med stort engagemang och givande samtal. Runt 150 deltagare samlades i Stockholm för att se Toyota presentera sin ny vätgasteknik i applikationer som visas för första gången i Sverige.

Under dagen fick vi lyssna till Everfuel, Hynion, Nilsson Energy, Svea Vind Offshore och Zelk Energy som berättade om sina planer på utbyggnad av vätgastankstationer. Fokus under dagen var projektet NHC – Nordic Hydrogen Corridor, ett svenskt infrastukturprojektet för vätgas, där Vätgas Sverige, Toyota, Everfuel, Huyndai samt Statkraft är samarbetspartners. NHC vill visa på att förnybart vätgas är väsentligt för det svenska 2045-målet: nettonollutsläpp av växthusgaser och byggandet av en infrastruktur för alternativa bränslen.

Under dagen med Toyota demonstrerades det att en vätgasomställning är möjligt. Under dagen fick vi nämligen åka en tur med Caetano stadsbuss, som drivs med Toyotas nya bränslecellsteknik. Vi fick även provköra Toyotas vätgasbil Mirai med endast vattenånga som utlsläpp. Miraien bidrar inte bara till ett hållbart samhälle utan är även en riktigt snygg och tyst bil.

På plats fanns även Toyotas helt nylanserade EoDev vätgasgenerator som demonstrerade tekniken.

Vi vill tacka alla som deltog och hoppas på fler liknande events i framtiden.