PowerCell Sweden får megawatt-order på bränslecellssystem för bogserbåtar värd ca 37 MSEK

PowerCell Sweden AB har fått en order från amerikanska Maritime Partners på bränslecellssystem med en total effekt på flera megawatt värd cirka 37 MSEK (3,6 MUSD) för leverans under det tredje kvartalet 2023. 


Maritime Partners planerar att lansera världens första väteelektriska bogserbåt, M/V Hydrogen One 2023. Inom projektet kommer bränsleceller som körs på vätgas som produceras genom ombordreformering av metanol att ge kontinuerlig kraft till bogserbåten under längre perioder. Metanol är ett vanligt bränsle inom marinindustrin och på grund av metanolens höga energitäthet kommer bogserbåten att få en räckvidd på 550 mil. Bolagets flotta på mer än 1 600 fartyg transporterar varor som är centrala för den amerikanska ekonomin, däribland jordbruksprodukter, kemikalier, maskiner, råolja och förädlade oljeprodukter.
Beställningen är ett bevis på att vi har utvecklat en ledande bränslecellsteknologi som vi lyckats industrialisera för stora och krävande applikationer. En framgångsrik industrialisering av denna teknik kommer att vara avgörande för framtida möjligheter inom det teknikskifte mot ökad hållbarhet som börjar ske och måste ske”, säger Richard Berkling, VD för PowerCell Sverige.
”Bogserbåtar är inte lämpliga att elektrifiera med hjälp av batterier eftersom det ger begränsningar när det gäller räckvidd, användningsområden och gångtid. Bränsleceller som drivs med reformerad metanol är en kommersiellt gångbar lösning eftersom den ger en bogserbåt samma operativa karaktäristik som en traditionell drivlina fast på ett mycket mer miljömässigt hållbart sätt”, säger Austin Sperry, vd för Maritime Partners.

Läs hela press releasen här!

About PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) develops and produces fuel cell stacks and systems for stationary and mobile applications with a world class energy density. The fuel cells are powered by hydrogen, pure or reformed, and produce electricity and heat with no emissions other than water. As the stacks and systems are compact, modular and scalable, they are easily adjusted to any customer need.